Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

C-doldis vill sätta miljön i fokus

Staffan Broddesson (C) hoppas att miljöfrågorna får större uppmärksamhet i den nya politiska organisationen. Själv går han från ersättare i myndighetsnämnden till ordförande i den nya miljö- och tillståndsnämnden.

Staffan Broddesson (C), tar nu ett rejält steg in i Ängelholmspolitiken som ny ordförande i miljö- och tillståndsnämnden.Bild: Niklas Gustavsson
När det nya blågröna styret kom överens om hur de olika posterna i nämnder och styrelser skulle fördelas så fick Centerpartiet bland annat ordförandeposten i den nya miljö- och tillståndsnämnden.
Staffan Broddesson satte upp posten som sitt första val – och så blev det.
För Ängelholmarna är han kanske fortfarande en doldis, även om han valdes till ordförande i Centerpartiet Ängelholm i våras. Tidigare politiska erfarenheter kommer från andra sidan kommungränsen då han satt med i styrelsen i Centerpartiet i Klippan, och i den dåvarande skolstyrelsen.
I Ängelholm har han ännu bara suttit som ersättare i myndighetsnämnden, som nu alltså delas upp i en miljö- och tillståndsnämnd och en samhällsbyggnadsnämnd.
I december håller han för första gången i klubban i den nya nämnden och det är ett uppdrag han ser fram emot.
För trots att han gick i pension för tre år sedan har Staffan Broddesson ännu inga planer på att lägga fötterna på bordet.
– Jag har alltid engagerat mig och har varit intresserad av miljöarbete i hela mitt liv, både som lantbrukare och i min lärarroll. Nu hoppas jag att miljöfrågorna kommer att få mer fokus i den nya nämnden.
Den tidigare myndighetsnämnden hade både bygglovsfrågor och miljöfrågor på sitt bord. Och med många byggplaner i kommunen fanns det risk för att andra frågor hamnade i skymundan.
– Miljö och byggnad går ihop i många frågor, men samtidigt var det mastigt med långa möten och stora handlingspaket att läsa igenom. Jag tror det är en fördel att man delar på det igen och att miljöfrågorna kan få mer fokus, säger Staffan Broddesson.
Han blev klar med sin lantmästarutbildning 1973. Två år senare tog han och hustrun Anita över föräldrarnas gård och mjölkproduktion i Östra Ljungby.
Ett inhopp som lärarvikarie på Naturbruksgymnasiet ledde till en gymnasielärarutbildning och det blev fortsatta uppdrag på Naturbruksgymnasiet, både som intendent och sedan som rektor.
När han gick i pension som 67-åring var det från en rektorstjänst på Åbyskolan i Klippan. Då hade familjen också lämnat gården för ett hus i Skepparkroken.
Det står mycket på agendan för den nye ordföranden den kommande mandatperioden. Att hushålla med resurserna, inte minst jordbruksmarken, är en viktig del. Att fortsätta arbetet för en giftfri kommun, mot kemikalier och mikroplast är en annan.
– Jag vill värna om vårt vatten, i alla bemärkelser. Det är vår livsnerv och något som är oerhört viktigt för oss. För några år sedan var Sverige det enda land i världen som kunde säga att vi hade rent vatten, men det kan vi inte säga längre.
Staffan Broddesson (C), tidigare lantmästare och rektor, nu pensionär och nybliven ordförande i miljö- och tillståndsnämnden.Bild: Niklas Gustavsson
Fakta

Staffan Broddesson

Aktuell: Ny ordförande i miljö- och tillståndsnämnden.

Bor: Skepparkroken.

Familj: Hustru Anita, två söner och fyra barnbarn.

Parti: Centerpartiet.

Bakgrund: Utbildad lantmästare, lantbrukare, naturbrukslärare och rektor, nu pensionär.

Dold talang: Sjunger andre tenor i Munkakören sedan 1987.

Fakta

Miljö- och tillståndsnämnden

Ska verka för en god miljö och ett hållbart samhällsbyggande samt bevaka kommunens miljövård- och naturvårdspolitik.

Nämndens uppdrag omfattar frågor om tillsyn, kontroll och myndighetsutövning enligt miljöbalken, livsmedelslagen, alkohollagen, tobakslagen, lagen om handel med receptfria läkemedel och strålskyddslagen, samt annan lagstiftning med anknytning till miljö- och hälsoskyddsområdet.

Nämnden har nio ledamöter och sju ersättare. Ordinarie ledamöter är:

1. Staffan Broddesson (C)

2. Anders Davidsson (M)

3. Torgny Handreck (S)

4. Anders Ingvarsson (SD)

5. Lina Miremark (L)

6. Jan-Eric Andersson (KD)

7. Jessica Klingvall (S)

8. Anne-Marie Lindén (MP)

9. Pontus Myrenberg (SD)

Gå till toppen