Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Marknadshyror och billigare flytt: Inte tillräckligt

Bostadsmarknaden behöver reformeras, konstaterar Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet. Enligt överenskommelsen införs nu fri hyressättning vid nybyggnation, och uppskovsräntan på vinst vid försäljning tas bort.

Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet är överens om fri hyressättning vid nybyggnation, och om att uppskovsräntan på vinst vid försäljning av bostäder tas bort.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Hyran för nybyggda bostäder ska sättas efter en inledande period enligt en tariff grundad på jämförbara nybyggda bostäder. Därefter ska det ske en gradvis anpassning för att uppnå förutsägbarhet – eller genom gängse förhandling, står det i överenskommelsen.
– Det är lite luddigt vad det faktiskt betyder, jag förstår inte riktigt på vilket sätt det skiljer sig nämnvärt från nuvarande system, säger Fredrik Kopsch, lektor i fastighetsvetenskap vid Lunds universitet.
Fri hyressättning vid nybyggnation skulle kunna innebär att besittningsrätten, bruksvärdesprincipen, hyressättningssystemet och parternas tvistlösningsmekanism försvinner inom dessa bestånd.
– Men om det ska jämföras med andra jämförbara lägenheter så är det ju bruksvärdessystemet, och om det ska ske genom gängse förhandling är det hyresförhandlingslagen.
Oavsett tror inte Kopsch att reformen kommer att lösa nuvarande problem på svensk bostadsmarknad då nyproduktion utgör en ytterst marginell andel av det totala hyresbeståndet.
– På väldigt lång sikt, kanske om hundra år då nästan alla bostäder byggts efter den här nya lagstiftningen – då kanske det har lösts sig, säger han.
– Men på kort sikt kommer det här inte innebära några förändringar av köerna eller den svarta handeln.
Socialdemokraterna, Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet har också kommit överens om att slopa uppskovsräntan på vinster vid försäljning. Inte heller det är mycket att hurra för, enligt Kopsch.
– Det är positivt eftersom det får folk att flytta i högre utsträckning, men jag har svårt att se att det kommer ge några enorma konsekvenser.
Uppskovsräntan är den ränta som bostadsförsäljaren får betala om den skjutit upp betalningen av reavinstskatten.
– Den skatten är bara en liten del av de totala flyttskatterna. Att ta bort uppskovsräntan är ett steg i rätt riktning, men reavinstskatten på 22 procent sänker de ju inte, säger Håkan Larsson, chefsekonom intresseorganisationen Villaägarna.
Fakta

Kapitalvinst

När du säljer din bostad måste du ta upp försäljningen i din inkomstdeklaration.

Om du gjort en kapitalvinst måste du betala vinstskatt på den. Om du har sålt en bostad för privat bruk behöver du dock inte betala full skatt, utan skattar för 22/30 av vinsten. Skatten du betalar på den återstående delen är 30 procent. Därför sägs vinstskatten för privatbostäder vara cirka 22 procent.

Om du sålde din bostad med förlust är hälften av förlusten avdragsgill och kan dras av från de vinster och inkomster du tar upp som kapitalinkomster i din deklaration.

Om du sålt din gamla bostad med vinst och köpt en ny som du flyttat in i kan du få uppskov på reavinstskatten. Det betyder att du kan skjuta upp att betala hela eller delar av vinsten. I stället för att skatta för 22 procent av vinsten betalar du 0,5 procent i årlig skatt.

Källa: Svenskfast.se

Fakta

Så fungerar hyressättningen

Vid uthyrning av bostäder bestäms hyran för enskilda lägenheter genom det så kallade bruksvärdessystemet. Hyressättningen baseras på ett antal faktorer, däribland fastighetens och lägenhetens standard, utrustning i lägenheter och gemensamma utrymmen och läge. Baserat på dessa faktorer ska likvärdiga lägenheter ha lika hyra.

Hyressättningen sker normalt via ombud där hyresvärden ofta företräds av Fastighetsägarna och hyresgästerna av Hyresgästföreningen. Hyressättning kan också ske genom en direktförhandling mellan hyresgäst och hyresvärd.

Fastighetsägarna och Hyresgästföreningen förhandlar årligen hur mycket den allmänna hyresnivån ska justeras från ett år till ett annat. Förhandlingen om den årliga justeringen av hyresnivån är inte reglerad i lag.

För lokaler gäller fri hyressättning och det är upp till parterna att enas om hyran, villkor och avtalslängd.

Källa: Fastighetsägarna

Gå till toppen