Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Höganäs

Insändare: ”Vi vill säkert samma sak med ersättningen till daglig verksamhet”

Socialnämndens ordförande svarar på insändare från funktionshinderrörelsen.

Regeringen gav valåret 2018 ett stimulansbidrag till Sveriges kommuner på 350 miljoner kr, att användas till personer med funktionsnedsättning i daglig verksamhet.
Fem kommuner i Skåne: Kävlinge, Höör, Vellinge, Perstorp och Klippan valde att inte ta emot bidraget, eftersom att det var av engångskaraktär och gav fel signaler.
Socialnämnden i Höganäs fattade beslut att acceptera bidraget valåret 2018.
Vi informerade de ersättningsberättigade och berörda organisationsföreträdare att det var en engångsföreteelse. Vi har inte ökat ersättningen, utan lagt det tillfälliga bidraget på 75 kr ovanpå kommunens ersättning på 37 kr, så 112 kr utbetalats 2018.
Insändarna pratar om lön och lönesänkning och det är att hushålla med sanningen.
2017 gav S-styrda Malmö 4 kr/tim, Höganäs 5.3 kr/tim och snittet i Skåne var på 6.3 kr/tim i daglig ersättning.
Socialnämnden har en budget 2019, som inte är överfinansierad och dess ramar har jag för avsikt att hålla. Enligt (S) är socialnämndens budget kraftigt underfinansierad inför 2019.
Jag tänker inte skjuta iväg skott i blindo, utan vänta på den presumtiva regeringens viljeinriktning, att kanske ge ett kontinuerligt bidrag till Sveriges kommuner, vars ekonomi framledes kommer att vara ansträngd.
Detta delvis beroende på den kraftigt ökande befolkning genom den omfattande migrationen och ökande åtaganden.
Självklart ska vi harmonisera ersättningen med övriga kommuner i våra nybyggda fina lokaler.
När vi kommer till skott kommer det att vara välriktat och ge resultat, så att det stimulerar och motiverar daglig verksamhet.
Insändarskribenterna och socialnämnden vill säkert samma sak, men vi har olika tidsperspektiv och ansvar.

Ingemar Narheim (M), ordförande i socialnämnden

Gå till toppen