Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Midrocs förslag vann – får bygga 60 borätter, kontor och café

Ett 60-tal lägenheter, plats för verksamheter och en ny öppning mot Stadsparken. Det blev Midrocs vinnande förslag för utvecklingen av Parkskolan.

Studenttrappan kommer att finnas kvar även efter om- och nybyggnationen.Bild: Wingårdh arkitektkontor
Det blir Midroc som får exploatera Parkskolan och dess tomt.
Kommunstyrelsen beslutade under onsdagen att skriva ett markanvisningsavtal med fastighetsbolaget efter att en enig jury hade utsett förslaget, ritat av Wingårdhs arkitekter.
Förslaget innebär att den del av Parkskolan som ligger mot Stadsparken kommer att vara kvar, medan den del som ligger utmed Lärkgatan kommer att rivas.
– Vi insåg ganska snart att vi ville behålla huvudbyggnaden. Även trappan mot gården, där många studenter har sprungit ut, har ett stort symbolvärde för många ängelholmare, säger Johan Svedström, affärschef på Midroc.
Läs också V protesterar mot planerna för Parkskolan
I den gamla byggnaden vill man skapa lokaler för olika verksamheter, som till exempel kontorsytor och någon form av servering som då skulle vara öppen både mot Stadsparken och mot innergården. Tanken är att Kamengatan utanför ska stängas för biltrafik och anpassas för gång- och cykeltrafik.
Ett 60-tal lägenheter, på en sammanlagd yta av drygt 5 100 kvadratmeter kommer i stället att byggas i två nya huskroppar. Den ena, mot Lärkgatan, byggs samman med huvudbyggnaden och den andra blir friliggande längs Östergatan. Lägenheterna kommer att säljas som bostadsrätter.
Under en upphöjd bostadsinnergård blir det ett parkeringsgarage.
Avtalet är värt cirka 37 miljoner kronor lite beroende på exakt hur stora bostads- och lokalytorna kommer att bli.
Juryn var enig i sitt beslut att utse Midroc som vinnare. Tävlingsförslag hade även kommit in från Backahill och 3Hus.
– Vi är mycket nöjda med Midrocs förslag som vi fastnade ganska snart för. Vi tycker att det har mycket bra förutsättningar att höja områdets kvaliteter, säger tidigare stadsarkitekten Pontus Swahn som suttit som ordförande i juryn.
Nu startar även arbetet med att ta fram ett nytt detaljplaneförslag som kan göra förslaget möjligt. Skulle allt flyta på med planarbete, bygglov och byggarbete så kan det bli inflyttningsdags någon gång år 2022 eller 2023.
Infarten mot Kamengatan från Östergatan kommer att stängas av för biltrafik.Bild: Wingårdh arkitektkontor

Ur juryns motivering:

”Förslaget är väl anpassat till platsen och ger kvarteret en mer stadsmässig gestaltning där kvartersgränsen känns tydligare än idag. Man tar också hänsyn till kringliggande gators olika egenskaper och åstadkommer därmed en god helhet. Stadsparken involveras och gör den del av Parkskolan som bevaras mer inbjudande. Formspråket på ny bebyggelse har en egen karaktär som är framåtsyftande men som ändå visar respekt och anpassning till Parkskolans arkitektur avseende volym, detaljutformning och materialval. "Parkskolan" redovisar högst exploateringsgrad av de inlämnade förslagen utan att det sker på bekostnad kvaliteten, dessutom ger förslaget bäst ekonomiskt utfall.”
Läs också V protesterar mot planerna för Parkskolan
Bakgrund

Parkskoletomten

Parkskolan vid Stadsparken har stått helt öde sedan 2013 och på den tillhörande tomten finns det i dag parkeringsplatser.

Efter att under i flera år ha varit föremål för olika politiska viljor och diskussioner beslutade kommunfullmäktige att skolan skulle säljas i november 2017.

I juli 2018 bjöd kommunen in till en markanvisningstävling för hur en utveckling och byggnation på Parkskolans tomt skulle kunna se ut.

En jury har tittat på förslagen efter hur det bästa projektet för tomten ser ut med tanke på exploateringsgrad, koncept och ekonomi.

Juryn har bestått av av Robin Holmberg (M), Lars Nyander (S), mark- och exploateringschefen Mårten Nilsson, kommunens fastighetsstrateg Gabriel Löfqvist och tidigare stadsarkitekten Pontus Swahn, juryns ordförande.

Det ena av de nya bostadshusen som det kommer att utformas mot Lärkgatan.Bild: Wingårdh arkitektkontor
Gå till toppen