Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Våra barn och ungdomar måste få kosta oavsett vilken bakgrund de har

Redan på förskolan ser de kompetenta förskollärarna vilka barn som riskerar att fara illa, skriver Nilofar Shirinbek.Bild: Hasse Holmberg/TT
Några vuxna sitter och beklagar sig över hur ungdomar beter sig.
Den ene säger: ”Dagens ungdomar är oförskämda. De lyssnar inte!”.
”Det behövs fler poliser och hårdare straff”, inflikar den andra.
Den tredje tillägger upprört: ”Dagens ungdomar är så respektlösa och vill bara ha!”.
Konversationen är inte så obekant. Det är ganska många som bär på dessa åsikter.
Barn och ungdomar är en produkt av oss vuxna. Vi är deras förebilder.
Om vi har ovannämnda åsikter om ungdomars beteende måste vi våga titta på oss själva. Hur förhåller vi oss till varandra och barn/ungdomar?
Redan på förskolan ser de kompetenta förskollärarna vilka barn som riskerar att fara illa. Det är frustrerande för dem att se det och inte kunna göra allt de hade kunnat göra på grund av bristande resurser.
Ofta är det redan ett stort antal barn på förskolorna. Förskollärarna med sina låga löner arbetar och sliter för att följa läroplanen, men på grund av det stora antalet elever blir det svårt att utföra ett kvalitativt arbete. Detta fortsätter på låg-, mellan- och högstadiet och sedan gymnasiet.
I varje klass finns ett stort antal elever med olika behov. Läraren måste följa läroplanen och skapa en god relation till varje elev. Dessa är förutsättningarna för att lärarnas kunskaper ska föras vidare till eleverna och för att eleverna ska uppnå studie – och sociala mål.
Elevhälsan som ska bidra med sin tvärvetenskapliga kompetens till lärarna räcker inte heller till för att kunna genomföra sitt arbete.
Många inom elevhälsan har flera skolor att gå till. Det blir svårt för varje skolkurator, sjuksköterska och psykolog att bedriva ett så tillfredställande arbete som möjligt.
Vi måste börja arbeta mer förebyggande! Vi kan inte ha ett samhälle där vi bara satsar på poliser, höjer straffen för ungdomar och endast bedriver åtgärdande arbete med kortsiktiga mål.
Skolan ska vara den bästa tiden för varje barn och ungdom. Fri från mobbning, diskriminering, psykisk ohälsa, missbruk, trakasserier, övergrepp och misslyckande.
Det arbete och engagemang som vi lägger på våra barn och ungdomar kommer att resultera i trygga och sympatiska individer.
Vi behöver inte flera poliser på våra gator och överfulla fängelser.
Barn har svårigheter och behov av olika slag, exempelvis med inlärning, psykisk ohälsa, olika diagnoser, sociala problem - detta oavsett föräldrarnas utbildning, ekonomiska situation eller vilken stadsdel de bor i. Därför borde de ekonomiska resurserna hamna i alla verksamheter som barn ingår i, utan någon tanke på besparingar.
Barn och ungdomar måste få lov att kosta.

Nilofar Shirinbek

Gå till toppen