Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Skånska röster: Så slår Löfvens nya politik

Hur slår den rödgröna regeringens nya politik? HD och Sydsvenskan frågade åtta skånska makthavare och experter. De uttrycker hopp för miljön, byggandet och tågtrafiken, oro för fackavgiftsavdrag, strandskydd och höjda hyror.

Anneli Hulthén.Bild: Ingemar D Kristiansen
Anneli Hulthén, landshövding i Skåne:
– Vi känner en pust av lättnad. Det är skönt att veta åt vilket håll som uppdragsgivaren vill att vi ska gå. Vi får halva våra anslag från riksdagen, halva från Naturvårdsverket och andra myndigheter. Nu vet vi vilka medel vi har och vad vi ska koncentrera oss på.
– Det visar sig att vi hamnat ganska rätt när vi skrivit vår verksamhetsplan. Där fick vi i viss mån chansa. Det som förändras är att vårt arbete med strandskyddet får en lite annan inriktning. Det kommer nog att sysselsätta oss en hel del.
– I regeringens 73-punktprogram finns en hel del av våra frågor, framför allt miljöfrågorna. Nu vet vi att Klimatklivet blir kvar. För två veckor sedan var den borta. I Skåne jobbar vi mycket med lantbruk- och landsbygdsfrågor. Många av de förändringar som är på gång behöver konkretiseras.
Linus Eriksson.Bild: Hussein El-alawi
Linus Eriksson, chef för Skånetrafiken:
– Jag välkomnar att den överenskommelse som ligger till grund för den nya regeringen gör en kraftig satsning på hållbart resande. Och där är robustare och utbyggd infrastruktur för järnvägen i Skåne den enskilt viktigaste frågan för att Skåne ska fortsätta att växa.
Åsa Lindberg.Bild: Peter Frennesson
Åsa Lindberg, regionchef för Migrationsverket i södra Sverige.
Enligt en prognos från Migrationsverket leder ökad anhöriginvandring till att 1 000 fler per år lockas att söka asyl i Sverige. Dessutom ökar antalet anhöriginvandrare från 20 000 till 28 000 under en treårsperiod.
– I vår nästa prognos, som kommer den 15 februari, gör vi en framåtsyftande bedömning samt en utvecklad omvärldsanalys. Först när vi vet hur förändringarna påverkar myndigheten som helhet går det att dra några slutsatser kring hur, och om, vi kommer att påverkas i Skåne.
Torbjörn von Schantz.Bild: Ingemar D Kristiansen
Torbjörn von Schantz, rektor för Lunds universitet:
– Jag är lycklig. Sverige behöver att liberaler och socialdemokrater drar åt samma håll. Och den här regeringsbildningen är en bra motkraft till den växande nationalismen. Det här är precis vad landet behöver. Jag hoppas att också Centern och Liberalerna kommer med i regeringen så småningom.
– Det som är bra för Sverige är bra för våra lärosäten. Det är ju våra studenter som så småningom ska styra landet. Som jag ser det har Liberalerna alltid haft en väldigt positiv syn på våra lärosäten. Nu kan den synen komma att sprida sig till de andra partier som står bakom regeringsöverenskommelsen.
– Den nye utbildningsministern bör vara en person som respekterar och förstår styrkan i lärosätenas möjlighet att driva forskning och utveckling och kritiskt granska samhället. Anna Ekström vore bra. Hon är en lysande människa. Henne har jag ett extremt starkt förtroende för.
Susanne Rikardsson.Bild: Jenny Leyman
Susanne Rikardsson, vd för Fastighetsägarna Syd:
– Med risk för att bli högtidlig så ser jag att Sverige för första gången på flera decennier kan vara på väg mot en långsiktigt hållbar bostadsreform. Fri prissättning på nyproduktion handlar om att Hyresgästföreningen blir av med sitt veto kring hyressättning. Det kan bara öka byggandet. Den som inte kan sätta hyror som ger ekonomi i ett byggprojekt bryr sig inte om att bygga.
– Men den som tror att detta leder till högre hyror tror fel. Det slår olika i Stockholm och Malmö. Betalningsförmågan skiljer, också efterfrågan. Fri hyressättning kan bara skapa mer produktion.
– Att investeringsstödet för hyresrätter blir kvar kommer inte att lösa bostadsbristen, men alla bäckar små är bra i finansieringen av nyproduktion. I förslaget ligger troligtvis ambitionen att öka den sociala träffsäkerheten, något som missats i tidigare utformning av investeringsstödet. Det byggs faktiskt en hel del hyreshus med hjälp av det stödet.
Per Tryding.Bild: Sven-Erik Svensson
Per Tryding, vice vd för Sydsvenska handelskammaren:
– Det finns många saker som går åt rätt håll i den nya regeringspolitiken. Det vore bra om företagen snabbt får besked om hur regeringen ska säkra att företagen får tillgång till utländska specialister. Många skånska företag behöver rekrytera utländsk spetskompetens.
– Arbetsrätten pratar många företagare om. Jag ser det som en konkurrensfråga. När utländska koncerner funderar på om de ska ha kvar verksamhet i Sverige eller Italien så ser de det som besvärligt att strukturera om i organisationen. I sådana lägen kan det vara lättare att lägga ner hela verksamheten och flytta den till ett annat land.
– Jag ser det som positivt att regeringen nu talar om investeringar i vägnätet. Många skånska småvägar har klassats ner från 90- till 80-vägar. Med ökade investeringar kan de klassas upp igen.
Linda Birkedal.Bild: Privat

Linda Birkedal, ordförande i Naturskyddsföreningen Skåne:

– Mycket i programmet är bra för miljön. Klimatutmaningen är enorm. Vi behöver både den borgerliga och den röda sidans lösningar.
– Grön skatteväxling får stor effekt. Höjd skatt för miljöskadlig verksamhet och sänkt på arbete. Det har varit en framgångsrik metod tidigare. Dock kan man fundera på utformningen nu. Man sänker skatter för de allra rikaste. Det känner jag oro inför. Om ekonomiskt svaga grupper måste känna att de får något tillbaka som kompensation för skärpta miljökrav.
– Det allra bästa är att det sätts ett datum för när nya bilar ska vara fossilfria. Industrin behöver en tydlig signal om vad som gäller så att den klarar omställningen och slipper krascha in i en kris längre fram.
– Däremot är det dåligt att strandskyddet försvagas. Det är viktigt för människors hälsa ha tillgång till strandnära miljö, även om man inte har tillräckligt tjock plånbok för att köpa strandtomt
Magnus Alm.Bild: Privat
Magnus Alm, ordförande för LO Skåne:
– Jag känner mig bekväm med att Stefan Löfven fortsätter på den inslagna vägen för att skapa jobb och tillväxt. Men på några områden riskerar utvecklingen gå åt fel håll. Det gäller arbetsrätten och bostadspolitiken. Vi vill inte ha försämrade turordningsregler eller marknadshyror. Vi är inte där än, men det ska vi bevaka de kommande åren. Det får inte ske.
– På kort sikt måste regeringen hålla i gång bostadsbyggandet. Det är jätteviktigt. Och avdragsrätten för fackavgifter bör återställas i nästa statsbudget. Det är vansinnigt att arbetsgivarna får göra avdrag för sin organisationsavgift, men inte de som är med i facket.
– Ett beslut som brådskar är välfärdspengarna till kommuner och landsting. De pengarna måste komma ut för att säkra kvaliteten i äldreomsorgen, barnomsorgen och skolan.
Gå till toppen