Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Budgetprocessen i Åstorp kan göras om efter kritik

Framöver kan det bli aktuellt att budgeten tas senare på året och att mer pengar ska gå direkt till nämnderna istället för att läggas i en förfogandebudget. Syftet är att göra det ekonomiska läget tydligare för kommunens förvaltningar.

De senaste åren har Åstorps socialnämnd gått med stora underskott. 2017 var första året på lång tid som nämnden gick back – och då med besked. Då gick de minus med drygt 32 miljoner kronor. Resultatet för 2018 ser knappt bättre ut med ett underskott på 29 miljoner.
Det var med knapp marginal som årsredovisningen för 2017 godkändes i kommunfullmäktige i juni. Då hade kommunrevisionen riktat stark kritik, bland annat mot underskottet i just socialnämnden, och kring styrningen och ledningen av kommunens verksamheter.
Läs också Årsredovisning godkänd med knapp marginal
Nu har externa konsulter från revisions- och rådgivningsföretaget KPMG granskat bland annat kommunens budgetprocess. Det har resulterat i en rad förbättringsförslag. Bland annat behöver budgetprocessen göras tydligare och kommunstyrelsen behöver ställa tydligare krav på socialnämnden när det gäller att hålla budgeten.
– Budgetprocessen kommer få ett annorlunda utseende. Då blir det förhoppningsvis bättre. Sen behöver vi förbättra dialogen mellan socialnämnden och kommunstyrelsen, säger Ronny Sandberg (S), ordförande i kommunstyrelsen.
Läs också Miljonunderskott väntas för skola och omsorg i Åstorp
Granskningen var uppe under kommunstyrelsens sammanträde den 9 januari för att styrelsen ska lämna ett yttrande kring den. Bland annat vill kommunstyrelsen senarelägga budgetarbetet och minska förfogandebudgeten.
– Man kan säga att det blir lite av en återgång. Vi provade att ta budgeten tidigare på året, innan semestern. Nu är tanken att vi tar budgetramar senare på året. Då får man kortare tid för internbudget men vi hinner få med fler förändringar som skett under året än vad vi gjort tidigare, säger Ronny Sandberg.
Läs också Underskottet i Åstorps socialnämnd växer med nio miljoner
Från Åstorpsalliansen kom också ett tilläggsyrkande som bifölls i kommunstyrelsen. De vill krympa förfogandebudgeten så att varje nämnd får en mer korrekt rambudget istället för att behöva be om mer pengar när det behövs.
Dessutom vill de att representanter från socialnämnden ska bjudas till kommunstyrelsen eller dess arbetsutskott två gånger om året för att förbättra dialogen mellan styrelsen och nämnden.
Gå till toppen