Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Varför underminerar skolledningen lärarna genom att inte ta deras parti?

Med intresse, och en del bestörtning, har jag tagit del av HD:s artikelserie om skolans värld. Artikeln som publicerades 20 januari, beskriver läraren Carina som försöker upprätthålla ordningen i sitt klassrum och därför bär ut en elev som stör undervisningen. Hon blir på grund av detta anmäld av elevens föräldrar till polis, Skolinspektion och Barn- och elevombudet, BEO. Innan utredningen ens har börjat har skolledningen köpt ut Carina med fyra månaders avgångsvederlag. BEO kräver 15 000 kronor i skadestånd till eleven, vilket skolan betalar. Senare visade både Skolinspektionens och polisens utredning att Carina inte gjort något fel alls. Tvärtom har hon handlat i enlighet med skollagen som säger att läraren har rätt att fysiskt köra ut elever för att upprätthålla studieron i klassrummet.
Lärare kan alltså, trots lång och trogen tjänst och yrkesskicklighet, när som helst mista sitt jobb för att en elev eller förälder riktar en enda anklagelse gentemot vederbörande? Det undrar Klara Wickelgren Ljungdahl i sin text.Bild: Berit Roald
Jag häpnar över konflikthanteringen som beskrivs och undrar:
1. Varför underminerar skolledningen lärarens roll genom att inte stå på lärarens sida, åtminstone fram till att utredningar är färdiga och visar att läraren gjort fel?
2. Hur ska lärare och elever tolka det inträffade? Lärare kan alltså, trots lång och trogen tjänst och yrkesskicklighet, när som helst mista sitt jobb för att en elev eller förälder riktar en enda anklagelse gentemot vederbörande? Var i finns rimligheten i detta? Borde inte en första åtgärd vara samtal mellan rektor, elev, förälder och lärare för att försöka förstå det inträffade?
3. Vad sänder skola och samhälle för signaler till stökiga elever genom agerandet som beskrivs i artikeln? Att en elev som betett sig illa och blir tillrättavisad genom att anmäla kan få läraren tagen ur tjänst och dessutom få skadestånd! Detta är en skymf mot läraren som blev av med jobbet (men friad från anklagelserna!) och mot hela lärarkåren.
Skolan har flera viktiga roller att fylla för våra barn. Först och främst att ge barnen teoretiska, praktiska och sociala färdigheter för framtiden. Skolan ska också lära ut, och stå upp för, respekten för jämställdhet, demokrati och kunskap. På så sätt kan skolan vara en motpol till destruktiva miljöer som elever möter i eller utanför hemmet. Men skolan är som bekant långt ifrån en konfliktfri värld. Och elever kommer, oavsett om man vill det eller ej, att ta intryck av hur vuxna i skolan agerar i dessa konflikter. Ryter lärare ifrån när det behövs? Vågar de gå emellan i bråk och köra ut bråkstakar från klassrummet? För att våga detta måste läraren veta att de har skolledningens förtroende. Därför är det viktigt att skolledningen hanterar konflikter mellan elever, föräldrar och lärare på ett sätt som främjar respekten för lärarna. Genom att skolledningen stöttar sina lärare så långt det är möjligt visar man att skolan inte tolererar att man beter sig illa eller stör lektionerna. Detta i sin tur främjar att elever uppfattar skolan som en trygg plats med vuxna förebilder som vågar stå upp för sig själva och sina elever.
(Klara Wickelgren Ljungdahl är en 34-årig samhällsintresserad läkare som är tacksam för det viktiga arbete alla lärare gör dagligen för våra barn och ungdomar.)
Gå till toppen