Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: H+ minskar knappast skillnaderna mellan City och Söder i Helsingborg

”Det finns bara ett enda litet fysiskt gap mellan Söder och City, och det stavas Stadsparken. Däremot ligger det historiska och nutida gap i dessa två stadsdelars socioekonomiska skillnader”, skriver Bo Karlberg.Bild: Sven-Erik Svensson
Först ett beröm till HD:s undersökande journalistik, även om dess avslöjande sanningar får besvikelsens och indignationens klumpar att fastna i min strupe. Det grandiosa projektet H+ i Helsingborg, som tidigt lanserades som en spännande förnyelse av stadsmiljön, och skapande av attraktiva bostäder för alla åldrar och inkomstklasser, har enligt HD:s artiklar ingen politisk styrning. Hur har det varit möjligt? Styret har överlämnats till tjänstemän - och möjligen också till byggherrarna.
Fast en viss politisk influens kan man väl spåra i exempelvis moderaten Christian Orsings uttalade aversion mot hyresrätter. En sådan aversion kan tolkas som en ideologi, där hyresrätt är en boendeform för enkelt folk som inte kan bidra till ett bostadsområdes attraktionskraft, och som inte förmår skapa ekonomiska och sociala mervärden i boendemiljön. Borätter, däremot, tycks vara tecken på invånare med särskilt högt marknadsvärde, om man ska tänka som Orsing.
Den verklighet som nu rullas upp i HD inför medborgarnas ögon, väcker väldigt många frågor som politiken måste besvara. Politiker i en demokrati är medborgarnas uppdragstagare, som fått ansvaret att styra en samhällsutveckling i riktning mot nytta och välfärd för alla medborgare. Fallet H+ visar att helsingborgspolitiken kan vara genomsyrad av en annan grundsyn.
Bakgrunden till projekt H+ har jag uppfattat på följande sätt: Man vill dels bygga en ny, spännande, vacker och socialt livaktig stadsdel i city - och dels vill man knyta samman Söder och City genom ny bebyggelse och tusentals bostäder. Det är mot den fina målsättningen som allvarliga frågor och konstruktiva synpunkter måste levereras. Här kommer några:
Oceanpiren är ett givet kort som en ny del av City. Blandningen av bostäder och kommersiella verksamheter är ett utmärkt koncept för utveckling av ett livaktigt och pulserande City. Hur ser då själva idén ut om en citykärna, i en stad av Helsingborgs storlek? Eller kort sagt: Ett city för vilka? Förstår inte herr Orsing innebörden av en sådan fråga, trots att han är politiskt ansvarig för stadsbyggnad och dess självklara mänskliga och sociologiska innebörd? Oceanpiren med sina extremdyra borätter må vara ett marknadsmässigt lukrativt projekt - men det innehåller socioekonomisk segregation, vilket leder till min nästa kommentar.
Bra tanke att binda samman Söder och City. Men är det då klokt att bygga en linje av ny bebyggelse, som till varje pris måste följa kajkanterna och dessutom tvinga bort Sveriges näst största containerhamn? Om jag inte tar fel, så finns det bara ett enda litet fysiskt gap mellan Söder och City, och det stavas Stadsparken. Däremot ligger det historiska och nutida gap i dessa två stadsdelars socioekonomiska skillnader. De idéer och utvecklingsprojekt som pågår på Söder, vittnar om en ökad insikt om vad som kan ge framgång i ambitionen att förena Söder och City. En sådan framgång kan inte påräknas av ett fortsatt och segregerande bostadsbyggande på hamnområdena söder om Oceanpiren.
Däremot borde en ansvarstagande politik peka på en snar och målmedveten utveckling av Gåsebäck, Husarområdet och Ramlösa stationsområde. Med dessa stadsdelar, inklusive Planteringen, kan man tala om en integrerad urban miljö, där dessutom stadens identitet som en stor hamnstad får vara fortsatt orubbad.
Bo Karlberg
Författare och fristående debattör
Gå till toppen