Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Ledare: Se nyktert på de svenska vingårdarna.

Alkohol kan göra tonläget högt utan att ens konsumeras. Det framgick när fyra forskare i veckan gick ut och högljutt varnade för gårdsförsäljning. På DN Debatt (24/1) drog de slutsatsen att följden skulle bli över 1 400 fler alkoholrelaterade dödsfall per år.
Fast förutsättningen för det visade sig sedan vara att alkoholmonopolet avskaffas helt så att vin, sprit och öl säljs i vanliga livsmedelsbutiker. Och vad debattartikeln än antydde så drivs den linjen inte av något riksdagsparti.
En påminnelse om hur känslig denna fråga är. Den har diskuterats i många år och nu fått ny aktualitet genom den överenskommelse mellan S, MP, C och L som ligger till grund för regeringens politik.
"En utredning om gårdsförsäljning av alkoholhaltiga drycker ska genomföras", lyder en formulering under punkt 23, men med tillägget att "en förutsättning är att Systembolagets monopol säkras". Punkten handlar i övrigt inte om alkoholpolitik, utan om förutsättningarna att bo och leva på landsbygden. Vilket är viktigt för C – och därmed detta samarbete.
Hela Sverige ska växa, sades statsministern i sin regeringsförklaring. Det förutsätter kreativitet och nya näringar också utanför städerna.
De närmast berörda är småskaliga jordbruk och delar av besöksnäringen på landsbygden. Endast ett fyrtiotal etablerade odlare producerar till exempel vin i kommersiell skala idag. Men det skulle kunna bli fler, ändrade regler kan göra stor skillnad för enskilda gårdar och bygder. Att det skulle göra någon skillnad för folkhälsan är däremot svårt att se. Det som diskuteras är trots allt att medge försäljning av enstaka, förhållandevis dyra flaskor i anslutning till provningar och dylikt.
Resonemanget på DN Debatt går ut på att gårdsförsäljning skulle strida mot EU-rättens förbud mot att favorisera svenska produkter och att det därmed skulle sätta punkt för Sveriges alkoholmonopol. Men undertecknarna är experter på alkoholskador – inte på EU-rätt. Noteras bör att Finland har såväl alkoholmonopol som gårdsförsäljning av specificerade alkoholhaltiga drycker.
Varför skulle det vara omöjligt i Sverige?
Frågan har aldrig prövats i EU-domstolen eftersom det inte funnits någon svensk försöksverksamhet. Det vore klokt att låta utredarna undersöka förutsättningarna för att bevilja Skånes ansökan om att bli försöksregion.
Utredningen tillsätts först 2020, men en sak står redan fullkomligt klar: regeringen kommer inte att gå vidare med ett förslag som i förlängningen leder till avskaffat monopol. Frågan handlar inte om att öka tillgången på alkohol, utan om att främja entreprenörskap på landsbygden.
En fråga som rimligen blir mycket viktig för nya landsbygdsministern Jennie Nilsson (S).
I grunden finns bred enighet i riksdagen om villkoren för försäljning av alkoholhaltiga drycker. De är inte vilka varor som helst och regleringen av tillgången behöver vara därefter. Men även med den insikten måste det gå att se nyktert på fördelarna med gårdsförsäljning.
Gå till toppen