Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Daisy Balkin Rung: ”Regeringen går emot sin egen försvarsberedning.”

Den siste december 2008 lades Styrelsen för psykologiskt försvar ner.
I regeringsförklaringen den 21 januari i år sade statsminister Stefan Löfven (S) att det ska inrättas en ny myndighet för att stärka det psykologiska försvaret mot bland annat påverkansoperationer. Here we go again. Det som faktiskt var bra återuppstår.
Självfallet har en utredning tillsatts. Vi i det lilla landet Sverige, som är världsbäst på allt, är också bäst i världen på utredningar. Utredare ska snart utses av justitiedepartementet, för det är det som ansvarar för allt som rör civilt försvar. För i vårt land är ansvaret för det civila och militära försvaret uppdelat.
När Försvarsberedningen presenterade sin delrapport i slutet av december 2017 kom den med rekommendationen att samordningen av totalförsvaret – militärt och civilt – bör ligga under försvarsdepartementet. Idag ligger samordningen av det civila försvaret under justitiedepartementet och det militära försvaret under försvarsdepartementet. I delrapporten står följande:
”En koncentrering av totalförsvarssamordningen är också viktig för att säkerställa skydd av uppgifter som rör rikets säkerhet. En sådan åtgärd måste genomföras så att hanteringen av frågor rörande samordning av den fredstida krisberedskapen kan genomföras på ett effektivt sätt i Regeringskansliet och utan att den fredstida krishanteringsförmågan försämras.”
I statsministerns regeringsförklaring fanns inte denna förändring i sikte. Regeringen går alltså emot sin egen försvarsberedning. En beredning med landets åtta riksdagspartier, där alla är överens om denna rekommendation.
Det är anmärkningsvärt att man väljer att åtskilja något som är så viktigt för rikets säkerhet, nämligen koordinering, planering, förberedelser och beslutsfattande. Detta gäller i fredstid såväl som vid höjd beredskap och krig.
Å andra sidan är jag kanske inte så förvånad för det är inte första gången Stefan Löfven går emot samma beredning. I delrapporten kunde man läsa att ”ett väpnat angrepp mot Sverige inte kan uteslutas”. Endast några veckor efter presentationen sade statsministern på rikskonferensen i Sälen att ”ett direkt militärt angrepp på Sverige är osannolikt”.
Det är att underminera beredningens digra arbete, som förtjänstfullt leds av socialdemokraten Björn von Sydow. Nota bene, en beredning som är tillsatt av regeringen Löfven.
Vad händer då Försvarsberedningens rapport presenteras i sin helhet den 14 maj? Kommer statsministern att dra lärdom av sina tillkortakommanden och lyssna och lära? Försvarsminister Peter Hultqvist (S) har, när det gäller uttalandet om väpnat angrepp, tagit klar ställning för beredningen och har fullt förtroende för dess arbete.
Det är minst sagt beklagligt, för att inte säga uppseendeväckande, att när det gäller så viktiga saker som Sveriges säkerhet så verkar inte statsministern hänga med i omvärldsutvecklingen. En myndighet för psykologiskt försvar, ja, hela totalförsvaret, både det militära och civila, ska självfallet ligga under samma departement. Nämligen försvarsdepartementet.
Gå till toppen