Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Lösningen som skulle vitalisera Helsingborg från Norr till Söder

Med tanke på det stora byggprojektet som nu har påbörjats i Oceanhamnen och att det finns ett starkt önskemål om att ”knyta samman” Norr och Söder så är det naturliga att försöka hitta en lösning mitt emellan dessa områden. Det skriver Peter Borgelin.Bild: Ola Nilsson
Ledande politiker i Helsingborgs stad efterlyser förslag på alternativa lösningar nu när Landborgsgaraget inte har någon majoritet i fullmäktige. Som politiskt obunden men intresserad av vår stad så har jag lite tankar kring stadens framtida utveckling.
För snart 40 år sedan flyttade jag till Helsingborg och min första bostad blev en liten lägenhet på Söder. Som Stockholmare sågs man som något exotiskt på den tiden som till och med kommenterades av busschauffören. I dag är Helsingborg en multikulturell stad med många utmaningar, men ej att förglömma även möjligheter.
Med 25 års erfarenhet som fastighetsmäklare i Helsingborg med specialitet inom förmedling av Kommersiella fastigheter och uthyrning av lokaler och en kompanjon som förmedlar företag, så har jag en god kännedom om tillståndet hos stadens näringsidkare. Fram till för ett antal år sedan så var det kö bland intressenter som ville hyra en butikslokal i de centrala delarna av staden.
Idag är situationen en annan. Vi får vara tacksamma om vi har någon presumtiv hyresgäst med en varaktig affärsidé. Detta beror på flera orsaker; Exempelvis Välas makalösa expansion, e-handelns intåg, höga hyror och tillgängligheten i city.
Fastighetsägarna i Helsingborg har under lång tid varit lyckligt lottade. Det har funnits en ständig kö av intressenter till lokaler och de har utan motstånd kunna höja hyrorna, det fanns alltid de som kunde betala. Den tiden är delvis förbi. Som jag ser det behövs en större ödmjukhet när det gäller hyressättningen gentemot de näringsidkare som bedriver sin verksamhet i staden och bidrar till den "puls" som alla levande stadskärnor är i behov av.
Företagen behöver anpassa sin verksamhet efter de nya förutsättningarna, vissa saker kan den enskilda näringsidkaren påverka medan andra beror på beslut utanför deras egentliga kontroll.
En viktig fråga är tillgängligheten till stadens centrala delar. Att bekvämt kunna nå butiksutbud och kontor är av stor betydelse. Den så kallade Landborgskopplingen med Landborgsgaraget var tänkt att lösa en del av problemet. Personligen var jag emot detta projekt, dels på grund av osäkerheten när det gäller att bevara miljön kring Landborgen, som är av riksintresse, dels osäkerheten kring ekonomin på grund av projektets komplexitet och det kanske mest avgörande för min del, garagets placering i staden.
Nu när Landborgsprojektet har stoppats av en politisk majoritet så öppnar detta upp för andra lösningar.
Jag tror de flesta är överens om att tillgängligheten till stadens centrala delar är avgörande för ett livaktigt näringsliv. Det finns en extra utmaning i att Helsingborg är vidsträckt och att utbudet för de som ska besöka butiker, kontor etcetera återfinns såväl på Söder, City och Norr.
Med tanke på det stora byggprojektet som nu har påbörjats i Oceanhamnen och att det finns ett starkt önskemål om att ”knyta samman” Norr och Söder så är det naturliga att försöka hitta en lösning mitt emellan dessa områden.
1. Bygg ett underjordiskt garage under Krookska Planteringen (Stadsparken). Stadens uppdelning mellan norr och söder går sedan länge vid Stadsparken. Det finns ett behov att bryta denna uppdelning och genom att placera ett garage mittemellan så gynnas bägge områdena. Tillfarten kan ske via Bergaliden med infart till det underjordiska garaget endast cirka 400 meter söder om den tilltänkta infarten till Landborgsgaraget. Ett annat alternativ, eller komplement, är att bygga en tunnel under Malmöleden. Det optimala vore förstås att Malmöleden blev ett gångstråk som knyter samman Campus och Söder.
Om vi utgår från att Gustav Adolfs Torg är Söders centrum medan Stortorget är den norra delens dito så är avståndet fågelvägen ungefär 500 meter till respektive torg. Om man promenerar så rör det sig om 10 minuter. Det nya området i Oceanhamnen ligger inom kortare avstånd än så.
2.  Alla varken kan eller vill gå och därför bör det finnas en bekväm lokal transport till och från Stadsparken med en gratislinje som går "non stop". Lokaltransporten ska gå i skytteltrafik mellan Söder, City och Norr. Vi ska främja handeln för såväl Norr som Söder. Eldrivna minibussar är inte bara en vision, det finns redan och en inte allt för vågad gissning är att vi snart får uppleva förarlösa fordon. Tekniken tycks inte ha några gränser.
3. Tillse att det ingår en elcykel, två, eller trehjulig i parkeringsavgiften för den som nyttjar garaget.
4. När allt är på plats så öppnas möjligheten att omdana flera av stadens mest värdefulla miljöer till bilfria zoner.
Optimalt vore om lösningen med ett garage under Stadsparken kan möjliggöra flera nya bilfria zoner. En vision vore om Stortorget och Hamntorget blev bilfria. Det skulle öppna upp för ett parkområde av en unik karaktär som skulle sätta Helsingborg på världskartan, till gagn för såväl dess invånare som näringsidkare.

Peter Borgelin

Läs också Skriv på Min mening
Gå till toppen