Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Läsarbrev: Tyska tåg, produktionsskatt, betyg och fega tiggeriförbud.

Detta är ett läsarbrev. Åsikterna är skribentens egna.
Tyska snabbtåg går visst.
Under Med andra ord (8/2) pläderar Birgitta Hernestam mot höghastighetståg i Sverige med argumentet att det inte fungerar i Tyskland mellan Berlin och München. Det gör det visst. I eftermiddag kan man välja på flera avgångar från Berlin Hbf, med lägsta tidsåtgång 3 tim 48 min till München.
Tyvärr hade man snöpligt nog en del tekniska problem vid starten hösten 2017 vilket fick stort mediautrymme, så det är väl det som spökar fortfarande.
Sonja Werner
Produktionsskatt stabiliserar ekonomin.
Debatten om hur stort gapet mellan direktörernas och industriarbetarnas löner ska tillåtas vara är intressant, men ändå mer intressant skulle en seriös diskussion om hur förmögenhetsfördelningen ska hanteras framöver vara. Automatiseringen av produktionen av såväl varor som tjänster accelererar, robotar, datorer och andra åtgärder minskar behovet av manuella insatser och det är helt i sin ordning. Men den utvecklingen för också med sig att samhällets intäkter minskar, vilket framtvingar besparingar inom strängt taget alla de verksamheter som formerar det vi kallar välfärden. Reduktionen av samhällsintäkterna motsvaras av ökade intäkter till kapitalägarna.
Om vi vill behålla välfärden på hygglig nivå måste finansieringen säkras och vi bör snarast införa en skatt på det samlade värdet av produktionen. Att öka förmögenhetsskatten och höja fastighetsavgiften kan bidra till bättre balans i samhällsekonomin. Höjd skatt på löner blir närmast kontraproduktiv, dels minskar ju den skattebasen som följd av automatiseringen, dels skulle den resultera i höjda lönekrav.
Med ovanstående som grund föreslår jag att regeringen omgående utser en grupp med uppdrag att utreda en produktionsskatt på en nivå som stabiliserar samhällsekonomin.
Gert Rosenlind
Marknadens betyg
Henrik Bredberg kommenterar (6/2) Skolverkets utredning angående betygssättningen för elever i årskurs 9. Den visar att betygsinflationen fortsätter. Till tidigare rapporter om vissa friskolors glädjebetyg läggs nu en ny, som visar än större skillnader i betyg mellan skolor med många högpresterande elever, där betygen sätts för lågt, och de med många lågpresterande, där de sätts för högt.
Betyg har minst tre viktiga funktioner: tjäna som urvalsinstrument till gymnasieskolan; ge en så långt möjligt rättvisande bild av elevens faktiska kunskaper och ge en rättvisande bild av den betygssättande skolans kvalitet.
Att sätta betyg är en myndighetsutövning. Betyg kan inte överklagas. Därför måste de vara rättvisande. I dagens skola följer resurserna med den enskilde eleven genom skolpengen. Det gäller alla skolor oavsett huvudman. För att göra en skola attraktiv är det frestande att ge en skola med svagpresterande elever högre betyg än vad de är värda, för att locka till sig elever. I en marknadiserad skola finns därför en stor risk att dessa betygsfunktioner kolliderar med att attrahera kunderna på skolmarknaden.
I Skolvärlden kommenterar (7/2) Ilona Rinne, universitetslektor vid Göteborgs universitet, vad som behövs för att stoppa betygsinflationen: "Det behövs något som regeringen knappast är villig att göra, nämligen att hantera den starka ekonomiska styrningen av skolan. Det påverkar lärares betygssättning, särskilt glädjebetygen… Lärare kan utsättas för väldigt mycket påtryckningar när det kommer till betygssättningen inte minst från rektorer.”
Alla skolor ska vara bra och ha förmåga att ge alla elever kompensatoriska förutsättningar. Allt fler tecken tyder på att vi rör oss bort från detta. De enda mätbara effekterna av 25 år av skolmarknad är sjunkande kunskaper, betygsinflation och ökad segregation.
Per Almén (S)
Modig eller feg.
Tiggeriförbud har beslutats i Vellinge och Staffanstorp. Däremot säger Lomma nej. I alla dessa tre kommuner är M dominerande parti. Bara SD säger sig se skäl att förbjuda tiggeri i Lomma; Oscar Sedira (SD) säger att det är fegt att säga nej – och menar säkert att det tyder på beundransvärt mod att förbjuda några få personer i Vellinge och Staffanstorp att ägna sig åt tiggeri. Om det är modigt att sakna empati föredrar jag dem som tar "fega" beslut.
Tord Persson
Gå till toppen