Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Här kan en ny företagspark växa fram i Bjuv

Idag åkermark. I morgon kanske företagsområde med hållbarhetsmål. Planer finns på att exploatera mark utanför Gunnarstorp.

Bild: Krister Cronqvist
Initiativet kommer från Rudolf Tornerhjelm, som driver Vrams Gunnarstorps gods, och Magnus Tornerhjelm, ägare till var sin markfastighet som gränsar till varandra. På delar av dessa marker har de planer för ett område med utrymme för olika typer av verksamheter.
Markägarnas idé är att det ska finnas olika typer av verksamhet på området, gärna företag och andra inrättningar som kan dra nytta av varandra. Tanken är en blandning av företag som är inriktade på lagerhållning, datalagring eller distribution. Det kan också vara frukt- och grönsaksodling, småföretag inom fordonsservice, lokal service, hantverk eller livsmedelshantering.
– Vi upplever att det finns ett stort antal intresserade företag. Vi tror både Bjuv och Åstorp ser ett ökat intresse för att etablera sig där det finns detaljplanerad mark, säger Fredrik Leifland, som är projektledare för satsningen.
Planerna har ingen koppling till tidigare diskussioner om så kallad torrhamn i norra delen av Bjuvs kommun och Åstorps södra industriområde, enligt Fredrik Leifland. Logistikföretaget Catena är inte heller med i de nya planerna.
– Det handlar om en helt annan typ av långsiktig satsning,
Området ligger väster om Gunnarstorp och avgränsas delvis av Söderåsvägen och Malmövägen. Marken det gäller är på strax under 100 hektar och används idag som jordbruksmark. Enligt ansökan är jorden inte i nivå med de allra bästa odlingsjordarna i Skåne.
Planerna befinner sig i ett tidigt skede. Eftersom området finns med i översiktsplanen, men inte är detaljplanerat har markägarna skickat in en begäran om planbesked till Bjuvs kommun.
Politikerna i kommunstyrelsens arbetsutskott har nyligen fått information om begäran och planer. Om kommunen säger ja till att inleda en planprocess följer en diskussion och sedan beslut bland annat om hur det får byggas i området.
– Vi är långsiktiga i vårt perspektiv. Processen måste få ta sin tid och det viktiga är att det blir bra, säger Fredrik Leifland.
Till visionen om området hör energisnåla, miljöcertifierade byggnader. Tanken är också att biogas som framställs på Vrams Gunnarstorp ska kunna utnyttjas.
Enligt ansökan är avsikten att begränsa exploateringen till 50 procent med hänsyn till omgivningarna med öppet landskap och närheten till Söderåsen, gårdar och järnväg.
– Vi måste tillsammans säkerställa att det smälter in i den skånska landskapsbilden och är snyggt. Där får vi vara kreativa med öppna ytor, cykelstråk och trädnivåer, säger Fredrik Leifland.
Gå till toppen