Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Replik: SJ investerar miljarder i ökad kapacitet

Vi har nått bristningsgränsen. Nu krävs mer järnväg för att möta den ökande efterfrågan, skriver SJ:s vd Crister Fritzson i en kommentar till Thomas Frostbergs krönika ”Staten och kapitalet sitter inte på samma tåg”, publicerad den 15 februari.

SJ:s vd Crister Fritzson håller med om att tågsystemet nått bristningsgränsen, men menar att det behövs mer järnväg för att möta den ökande efterfrågan.Bild: Jessica Gow/TT
Det hedrar Thomas Frostberg att han avstår att flyga inrikes. I en allt väsentligt korrekt analys över bristande järnvägskapacitet och legitima komfortkrav på tågoperatören blottlägger han emellertid stora kunskapsluckor vad gäller SJ.
Thomas Frostberg har rätt i att järnvägen är överbelastad och underinvesterad. Järnvägens kapacitet har länge varit oförändrad – till och med krympande – samtidigt som främst persontransporterna på järnväg har ökat dramatiskt de senaste 25 åren. Detta har SJ lyft i den allmänna debatten under många år. Bara under min tid på SJ har vi slagit nya rekord var och vartannat år och ökat från 26 till 32 miljoner resor, och till det kan läggas den regionala jobbpendlingen som ökat ännu mer.
Trängseln, där snabbtåg delar räls med bristande kapacitet och kvalitet tillsammans med långsamtgående pendeltåg och godståg. leder ofrånkomligt till sämre punktlighet. Att komma till rätta med punktligheten är det vi alla inom SJ har för ögonen. De orsaker till försening som vi själva ansvarar för har de senaste åren minskat till knappt tio procent. I en perfekt, störningsfri värld med fungerande infrastruktur utan kapacitetsbrister motsvarar det en punktlighet på nära 99 procent.
Thomas Frostberg har också rätt i att komfortbrister måste åtgärdas och efterlyser ett rejält upprustningsprogram. Här finns mer precisa kunskaper än Frostbergs att tillgå. SJ har de senaste 15 åren varit lönsamt och har därför kunnat köpa och sätta 60 nya tåg i drift.
I skrivande stund investerar vi 3,5 miljarder på en total uppgradering och modernisering av X2000-flottan. Till det kan läggas att vi framåt satsar den historiskt stora summan om 5-6 miljarder på inköp av ytterligare och ny snabbtågsflotta.
Sammanlagt innebär det en kapacitetshöjning med 50 procent som planeras ske gradvis i takt med att den uppgraderade X 2000-flottan rullas ut och vara helt genomförd 2023 med den nya snabbtågsflottan på plats.
Läs också Staten och kapitalet sitter inte på samma tåg
Moderniseringen av X2000 pågår för fullt. Vi beräknar att kunna rulla ut de första tågsätten till hösten. De blir Europas kanske smartaste tåg med toppmodern inredning och teknik. Nya X2000 rymmer 15 procent fler säten – med bibehållen sittkomfort. Det är en konkret åtgärd för att möta högre efterfrågan från affärsresenärer på en väldigt trång järnväg där fler avgångar inte får plats.
Samtidigt lägger vi 150 miljoner på att renovera våra nattåg så att de ska erbjuda en högre standard. Vi vet att även Trafikverket har liknande ambitioner för sina nattåg som SJ trafikerar övre Norrland.
Läs också Affärsresenären tar oftare tåget – och överraskande ofta på natten
Läs också Tågpendlaren: ”Flyget passar inte mitt temperament”
Sedan avregleringen infördes och SJ:s bolagisering har biljettpriserna för tåg sjunkit och utbudet ökat. Genomsnittspriset för en tågbiljett är billigare än motsvarande flyg på storstadslinjerna. På linjen Stockholm–Göteborg, där konkurrensen är som hårdast, syns det allra mest. Konkurrensen fungerar – den sänker priserna samtidigt som beläggning och utbud ökar.
Men det finns ett tak för hur många fler som kan sitta i tågen och hur många avgångar som får plats på den befintliga järnvägen.
Vi har, som Thomas Frostberg träffsäkert konstaterar, nått bristningsgränsen. Det krävs nya stambanor för att möta den ökande efterfrågan på tågresor och en växande befolkning. 2035 är vi enligt SCB nära 12 miljoner invånare, där 80 procent bor i den södra delen av Sverige. Vi på SJ ökar vår kapacitet, men det behövs mer järnväg för att möta den.

Crister Fritzson

Vd för SJ
Thomas Frostberg svarar:
Som flitig tågresenär är det förstås glädjande att SJ nu investerar miljarder i ökad kapacitet och högre komfort ombord på sina tåg. Min poäng i krönikan är dock att dessa insatser riskerar att komma för sent, eftersom det är just nu intresset för tågresande ökar starkt.
Om det inte finns plats på tågen för dem som vill slopa flyget är det lätt hänt att tillfället för en snabb omställning till mer hållbart resande går oss förbi. En 50-procentig utbyggnad fram till 2023 är till exempel en klen tröst för den som vill resa idag, men möts av beskedet att tåget är fullt.
Samma sak gäller olika tekniska fel som omöjliggör arbete eller en ostörd nattsömn ombord. Det hjälper inte dem som vill välja tåget i dag att SJ till hösten planerar att rulla ut de första nya dagtågen med modern teknik – även om det förstås är mycket välkommet att de är på gång.
I fallet med nattågen är upphandlingen av renoveringen dessutom inte ens slutförd, enligt upplysningar från SJ:s pressavdelning.
Min slutsats som tågresenär blir då att i väntan på utbyggda järnvägsspår och tillskott av nya tåg är det i alla fall ett minimikrav att SJ lyckas bättre med att underhålla och reparera de lok och vagnar som redan finns, så att de går att använda fullt ut.
Gå till toppen