Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Bjuv

Rättens beslut: 93-åring ska få plats på äldreboende

Bjuvs kommun sade nej till en 93-årig kvinna som sökte plats på särskilt boende. Kvinnan överklagade till förvaltningsrätten, som nu ger kommunen bakläxa. Enligt rättens dom är hennes behov tillräckliga för att få flytta till boende.

Mycket dålig syn, ensamhet och otrygghet – när den 93-åriga kvinnan ansökte om plats i särskilt boende var bakgrunden inte bara hennes höga ålder.
Kommunen avslog den 93-åriga kvinnans ansökan. Motiveringen var bland annat att hon inte ansågs ha så stort behov av omvårdnad att det enbart kunde tillgodoses på ett särskilt boende.
Enligt vård- och omsorgsnämndens bedömning måste 93-åringen inte ha personal i sin närhet dygnet runt, vare sig med hänsyn till fysiska eller psykiska behov. Enligt nämnden är inte plats i särskilt boende nödvändigt för att hon få en "skälig levnadsnivå". Man bedömer inte heller att kvinnans möjligheter att leva ett självständigt liv skulle förbättras genom en sådan flytt.
Men förvaltningsrätten ger 93-åringen rätt och menar att hon behöver komma in på ett särskilt boende.
Enligt domen ska hänsyn tas till kvinnans höga ålder och tilltagande svaghet, som också bidrar till att hon känner sig otrygg, att hon går med rollator, har nedsatt hörsel och bland annat problem med värk och yrsel.
Förvaltningsrättens helhetsbedömning är att den 93-åriga kvinnan har stora och varaktiga svårigheter med att klara sig på egen hand hemma, även med hjälp från hemtjänsten.
Besluten om särskilt boende fattas av förvaltningen på delegation, men vård- och omsorgsnämnden är ytterst ansvarig. Nämndens ordförande Ulrika Thulin (S) tror inte att kommunen kommer att överklaga förvaltningsrättens beslut.
– Generellt är det bra att besluten prövas, säger hon.
Är ribban för högt lagd i bedömningen av ansökningar till särskilt boende i Bjuvs kommun?
– Jag har inte uppfattningen att våra biståndshandläggare har en högre ribba än någon annan och tror tvärtom att de är mer generösa än på andra håll. Det är alltid många pusselbitar och fler lagar och regler att ta hänsyn till, säger Ulrika Thulin.
Bjuvs kommun har nu tre månader på sig att ordna plats i särskilt boende till den 93-åriga kvinnan.
– Som det ser ut nu ska det inte vara något problem. Bjuv har ganska gott om platser i särskilda boenden, i antal platser per invånare ligger vi relativt högt. säger Ulrika Thulin.
Gå till toppen