Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Min mening: Placera ny förskola i Ljungbyhed centralt

Kristdemokraten Robert Larsson tycker till om var en ny förskola i Ljungbyhed ska ligga.

De befintliga förskolorna är idag slitna och innebär problem med arbetsmiljön för personal och barn, stora investeringsbehov föreligger. Man har alltför länge skjutit denna fråga framför sig och detta har inneburit att man lagt stora summor på åtgärder som ej är långsiktiga, nu är det dags att vi tar tag i detta.
Ljungbyheds förskolebarn är i starkt behov av en ny förskola, dessutom så är skolan i behov av nya lokaler efter branden. De paviljonger som tillfälligtvis löst det mest akuta behovet är betingade med kostnader som vi snart själva får bära utan att vi i framtiden får något för dessa pengar.
I detta läget får vi presenterat oss olika lösningar och placeringar av en ny förskola. Av alternativen framgår att endast ett av de föreslagna områdena har en befintlig detaljplan som medger byggnation av en ny förskola.
De andra alternativen kräver framtagande av nya detaljplaner och innebär därför en betydligt längre tidsram som vi i dagsläget inte är betjänta av både med hänseende till våra barn, personal och med de stora investeringar som vi i kommunen står inför.
Det är inte rimligt att vi ska fördröja denna process med framtagande av ny detaljplan för ett område som kanske i slutändan ej visar sig möjligt.
Det finns fördelar och nackdelar som i alla projekt, men vi kristdemokrater ser fördelarna med en gemensam hantering kring de behov som skola och förskola idag har i Ljungbyhed.
Vi kristdemokrater anser att en central placering i Ljungbyhed vore det bästa alternativet både ur miljösynpunkt, tidsaspekter och kostnadseffektivitet.
Robert Larsson
Kristdemokraterna i Klippan
Gå till toppen