Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev om Kristersson, Busch Thor, SI och vården.

Bilda opinion hederligt, med blanka vapen.
I huvudledaren (19/2) refereras till en SR-intervju med Ulf Kristersson, där han enligt tidningen skulle ha kopplat ihop de många dödsskjutningarna i landet med en fortsatt hög asylinvandring. Det antyds också att Kristersson därmed närmar sig Jimmie Åkessons (SD) retorik.
Men så var det ju inte:
I intervjun diskuteras dödsskjutningarna för sig och asylinvandringen för sig. Kristersson gjorde inte den kopplingen som påstås i ledaren.
I huvudledaren (20/2) sägs att det faktum att Ebba Busch Thor deltagit i Skavlan ”nog inte är hela förklaringen till att KD:s opinionssiffror ökar”. Tidningen måste ju veta att den sammanvägning av flera opinionsmätningar som TV4 gjort baserades på intervjuer gjorda långt innan Busch Thors medverkan i Skavlan, och därmed kunde ju inte hennes medverkan där ha haft något som helst att göra med att KD ökar i opinionen.
Tidningen applåderar januariöverenskommelsen och Centerns och Liberalernas vägval och det får man förstås göra. Men man ska bilda opinion hederligt, med blanka vapen, och inte genom att med hjälp av rena faktafel, medvetna missuppfattningar och småsinta insinuationer smutskasta Moderaterna och Kristdemokraterna.
Ledaren om Ebba Busch Thor dröp för övrigt av misogyni och försök till förminskning av KD-ledaren: ”hon ler, charmar, och går genom rutan”, och hon stod för ”charmig skönsång hos Skavlan”. Dålig stil att vilja reducera ordföranden i ett av våra riksdagspartier till schlagersångare.
Och därmed inget ont sagt om schlagersångare.
Per Örnell
Svar direkt:
Sant, fakta ska vara rätt. Så också här: ledaren om alliansen och Ulf Kristersson (M) (19/2) hänvisar inte till någon SR-intervju, utan till Kristerssons inlägg på Facebook där han själv gör nämnda koppling:
”Men de kommer inte vara lösningen på den akuta situationen med i princip en skjutning i Sverige om dagen. Istället måste man nu förstå att migration och integration hänger ihop. Kommer det fortsatt 40.000 personer per år kommer inte Sverige heller i framtiden klara integrationen bättre än vi gör just nu.”
Ebba Busch Thor valde att sjunga i Skavlan – att konstatera det (20/2) kan svårligen kallas misogyni, liksom inte heller att notera att hon charmar och går genom rutan.
Heidi Avellan
SI inte neutralt.
Tråkigt att ledaren (22/2) hänvisar till Svenska Institutet som källa till hur omvärlden uppfattar Sverige. SI är en statlig myndighet vars uppgift är att sprida en positiv bild av Sverige.
Knappast neutral, inte heller särskilt demokratisk.
Blockeringslistan från maj 2017 säger en del. 14 000 twitterkonton blockerades. SI polisanmäldes och yttrandefrihetsexperten Nils Funcke skrev att blockeringen bröt mot svenska regeringsformen och förbud mot åsiktsregistrering. Sverige behöver en journalistik som pekar på fel och brister i samhället, inte målar upp en bild av att allt är bra som det är, för då går det bakåt.
Bengt Ekholm
Låt staten svara för vården.
Flytta ansvaret för sjukvården från det regionala planet till det nationella planet. Mellan landstingen/regionerna råder det olika åsikter om vad som är samhällets ansvar
Väntetiderna för diagnos och vård varierar högst påtagligt. De som har råd köper sig förbi köerna. Kompetensnivån avseende operationer är inte densamma överallt. Skattesatserna är inte lika. Kravet på en budget i balans är överordnat personalens anställningsvillkor. Den fortgående digitaliseringen talar för en annan ordning än den nu gällande. Arbetslöshet hänger intimt samman med ökad vårdkonsumtion.
Inom landstingen/regionerna är man koncentrerad på vård av sjuka, alltför sällan ser man på möjligheterna att skydda människors hälsa och därigenom reducera vårdbehovet.
Gert Rosenlind
Gå till toppen