Annons

Annons

Annons

opinion

Aktuella frågor
”Istället för att gömma sig bakom hotet från populismen måste Socialdemokraterna ta ansvar för sin politik.”

Att införa ett ytterligare överstatligt regelverk på EU-nivå är en utveckling som går i fel riktning. Det skriver de tre moderaterna Christofer Fjellner, Jörgen Warborn och Johan Hultberg.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Stefan Löfven stod värd för det sociala toppmötet i Göteborg tillsammans med EU-kommissionens ordförande. Det var startskottet för den utvecklingen vi befinner oss mitt i, skriver artikelförfattarna.

Bild: Jonas Ekströmer/TT

Annons

I Sverige talar Socialdemokraterna och LO i bästa populistiska brexitstil om att ta tillbaka kontrollen. Men i EU driver den socialdemokratiska regeringen och ledamöterna i Europaparlamentet en helt annan politik, som innebär en centralisering av beslutsfattandet i viktiga välfärdsfrågor och i skattepolitiken. Alla som värnar den svenska arbetsmarknadsmodellen och familjepolitiken och vill att vi ska hålla hårt i svenska skattebetalares pengar har anledning att vara oroade när Socialdemokraterna fortsätter att företräda Sverige i Bryssel.

Moderaternas anser att EU är den främsta arenan för att hitta gemensamma lösningar på frågor Sverige inte kan lösa på egen hand. Hit hör miljö- och klimatfrågan, frihandel, migrationskrisen, en gemensam gränsbevakning och utrikes- och säkerhetspolitiken. Men hit hör inte välfärdsfrågor och skattepolitiken.

Annons

Annons

Utvecklingen mot ett EU som får ökat inflytande över dessa områden går snabbt. Vi moderater har länge varnat för den, men Socialdemokraterna har kallat den en "skröna". I själva verket har statsminister Stefan Löfven varit pådrivande. Han stod värd för det sociala toppmötet i Göteborg tillsammans med EU-kommissionens ordförande. Det var startskottet för den utvecklingen vi befinner oss mitt i. Flera lagförslag som just nu behandlas är en direkt konsekvens av den sociala pelaren.

Det handlar till exempel om att föräldraledigheten ska regleras och kvoteras på EU-nivå. Socialdemokraterna försvarar sig med att Sverige inte berörs av reglerna, eftersom våra nationella är mer omfattande med långtgående kvoteringskrav. Det stämmer förvisso, men det är också sant att Socialdemokraterna i Europaparlamentet i ett första skede ville ha fyra månaders icke-överförbar ledighet per förälder. Det är till och med mer extensiva regler än vi har i Sverige.

Socialdemokraterna har också ställt sig bakom ett förslag som innebär långtgående ingrepp på den svenska arbetsmarknaden. Det är ett mycket olyckligt direktiv som rimmar illa med den svenska kollektivavtalsmodellen där parterna har huvudansvaret för att sätta villkoren på arbetsmarknaden. Det här är frågor som sedan länge är reglerade i svenska lagar och framför allt kollektivavtal. Att införa ett ytterligare överstatligt regelverk på EU-nivå är en utveckling som går i fel riktning. Det kommer försvåra parternas möjligheter att anpassa reglerna efter förutsättningarna i branschen.

Annons

I Europaparlamentet har Socialdemokraterna ställt sig bakom förslag om att avskaffa kravet på enhällighet i rådet i skattefrågor, ge EU-beskattningsrätt och införa nya skatter. När de europeiska socialdemokraterna nu för någon vecka sedan antog sitt valmanifest till EU-valet i maj ingick dessutom både krav på att göra den sociala pelarens principer bindande i lag och att införa en europeisk arbetsmarknadslagstiftning.

Annons

Det går inte att komma ifrån att Socialdemokraterna har dubbla agendor. I Sverige säger de att den "svenska modellen ska utvecklas, inte avvecklas" och att populister säljer ut den svenska välfärden. Men i EU agerar de precis som de populister de säger sig varna för. Sverige ska inte kompromissa om sina välfärdsambitioner och vi ska inte låta EU driva in egna skatter, utan att de passerar medlemsländerna först. Men det är just det som blir resultatet av den politik som Socialdemokraterna driver i EU.

Istället för att gömma sig bakom hotet från populismen måste Socialdemokraterna ta ansvar för sin politik och situationen vi befinner oss i. Väljarna förtjänar att veta vad EU-valet handlar om.

Christofer Fjellner

Jörgen Warborn

Johan Hultberg

Christofer Fjellner (M) är Europaparlamentariker.

Jörgen Warborn (M) är riksdagsledamot och toppkandidat till Europaparlamentet.

Johan Hultberg (M) är riksdagsledamot och sitter i socialutskottet och EU-nämnden.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan