Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Bjuv planerar att slopa IM-program i egen regi

Sjunkande elevantal på introduktionsprogrammet gör att Bjuvs kommun inte anser sig kunna hålla tillräcklig kvalitet inom ramen för sin egen organisation. Ett förslag som innebär att eleverna får sin undervisning på annat håll diskuteras nu politiskt.

Kommunstyrelsens utskott för arbete och tillväxt har godkänt planerna på att flytta över ansvaret för IM-programmet, tidigare kallat individuella programmet, till barn- och utbildningsförvaltningen. I nästa steg ska kommunstyrelsen ta ställning till förslaget som tagits fram av förvaltningen.
Bakgrunden är sjunkande elevantal, enligt kommunen. En tydlig förändring är att de ensamkommande ungdomarna som varit i majoritet på IM-programmet nu är betydligt färre.
– När man haft fler elever har man också högre intäkter. Nu minskar också våra intäkter vilket gör att vi inte kan ge den kvalitet eleverna förtjänar, säger Carina Järold Mattsson, avdelningschef för arbete och tillväxt.
Från och med halvårsskiftet görs vissa förändringar på riksplanet när det gäller programmen som riktar sig till elever som helt eller i enskilda ämnen saknar behörighet till gymnasiet. För Bjuvs del är höjda krav på antalet undervisningsämnen ännu ett skäl till att man inte anser sig klara att anordna utbildningen inom sin egen, enligt Carina Järold Mattsson.
– Små kommuner har små möjligheter. Vi kan inte upprätthålla den kvaliteten. Vuxenutbildningen har under många år utfört utbildning åt bun på hemmaplan. Vi gör hela tiden organisatoriska förändringar och det är inte så att kommuninvånarna blir utan IM, säger Carina Järold Mattsson.
Läs också Bjuv och Åstorp samarbetar kring vuxenutbildningar
Idag får IM-elever från Bjuvs kommun sin undervisning på Futurum, på samma plats som SFI och övrig vuxenutbildning. För de som går eller ska börja på IM-programmet betyder den förändring som nu är på gång troligen studier på annan ort från och med höstterminen.
Då betalar Bjuvs kommun till andra kommuner eller utbildningsanordnare, på motsvarande sätt som man idag gör för övriga gymnasieelever.
Ligger det nära tillhands med en lösning med Åstorps kommun?
– Det kan bli en möjlighet. Vi behöver ta kontakt med dem som har den här typen av IM-utbildning. Det kan vara så att man tittar på det på kort sikt och lång sikt. Man får tänka på hur gruppen kommer att förändras, säger Madeleine Peyron, chef för barn- och utbildningsförvaltningen.
I januari var det 39 Bjuvs ungdomar som gick i kommunens undervisning på IM-programmet, antingen språkintroduktion och individuellt program. Andelen språkelever minskar. Förhoppningen är att andelen som inte klarar gymnasiets behörighetskrav också blir färre.
– Vi jobbar väldigt aktivt i våra skolor för att elever ska klara sig så bra som möjligt, det innebär att andelen som behöver individuella program minskar, säger Madeleine Peyron.
Gå till toppen