Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev om Greta Thunberg och Fridays for future.

Fredagar för framtid Lund
Det är glädjande att Heidi Avellan uppmärksammar det genomslag Greta Thunbergs skolstrejk för klimatet har fått (12/3) . Som deltagare i Fridays for future vill vi besvara några frågor. Vi vill att Sverige ska föra en politik som är i linje med Parisavtalet och IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Detta innebär att Sverige ska förhålla sig till och behandla klimatkrisen som den kris det faktiskt är.
Vi är övertygade om att medborgare som går ut och tar ställning i klimatfrågan har en viktig roll att spela eftersom politiker och andra beslutsfattare förr eller senare kommer att behöva fatta obekväma beslut. Då måste de kunna ha tillförsikt till att de har sina väljare med sig. I skrivande stund planeras klimatmanifestationer i 98 länder på 1 325 olika platser den 15 mars. Förhoppningsvis är detta bara början på en global rörelse som kommer att växa i styrka och omfång och således utgöra just den faktor som ger politiker tillförsikt och mod att fatta de tuffa besluten.
Fridays for future ägnar sig åt att skapa opinion och förändring. Vi genomför manifestationer, riktade till såväl politiker och andra beslutsfattare som till allmänheten, skriver insändare och debattartiklar, lägger egna medborgarförslag samt sprider andras. Vi deltar i möten med politiker och diskuterar med förbipasserande om fredagarna. Vi bildar nätverk och lär av – och med – varandra.
Lösningar finns redan. Politik är att prioritera. Med vårt engagemang hoppas vi bidra till den processen.
Ranka Steingrimsdottir och Jonas Brunner
Fredagar för framtid Malmö
Fridays for Future vill att Sverige ska föra en politik som är i linje med Parisavtalet och IPCC:s specialrapport om 1,5 graders global uppvärmning. Detta innebär att Sverige ska förhålla sig till och behandla klimatkrisen som den kris det faktiskt är. Vi som strejkar är alltifrån vanliga människor till klimataktivister som är engagerade i andra organisationer och lägger ner en stor del av sin fritid på att "rädda klimatet". Vi har kontaktat partierna i kommunfullmäktige, skriver debattartiklar och skickar in medborgarförslag.​ Vi försöker använda vår demokratiska röst. I Malmö har vi suttit utanför stadshuset varje fredag kl 10-13 sedan september 2018.​
Att hänga ut ikoner räddar inte klimatet. Att ifrågasätta ett tydligt uppvaknande i stora delar av världen räddar inte klimatet. Att skriva ledare räddar inte heller klimatet. Men förändring börjar med insikt, och dit verkar många vilja nå, tack vare en inspiratör.
Anna Bokström och Johanna Blomberg
Förslagen finns ju
Att hänga med Greta räcker inte, skriver Heidi Avellan (12/3), "16-åringen som talar klarspråk om klimathotet och vuxenvärldens senfärdighet". Mot ledarens slut konstaterar hon att det måste handla om åtgärder som biter, om stöd för bistra beslut. Men även om Avellan konstaterar att det behövs ”en blåslampa i ändan på beslutsfattare och andra vuxna som prioriterar fel” så blir ledaren motsägelsefull. Om dem som anslutit sig till Greta Thunbergs manifestation världen över skriver hon ”Vad vill de? Vilka är kraven? Vilka är förslagen?”
Förslagen ska naturligtvis inte utarbetas av Greta och hennes anhängare. De finns redan; beslutsunderlag och rapporter från klimatforskare och professionella beslutsberedare. Vi vet vad vi behöver veta och kan det vi behöver kunna. Nu är det politiska beslut som behövs för att omställningen till fossilfrihet ska ta fart. Just denna mandatperiod kan sittande regering med stöd av riksdagen fatta beslut om just ”åtgärder som biter”. Mera konkret behövs till exempel beslut om 7 procents minskning av utsläppen per år från och med 2020, och en modernisering av skattesystemet. Kraftfulla sänkningar av skatt på arbete och arbetsgivaravgifter kan ge en rejäl skjuts till näringslivet samtidigt som skatten höjs på klimatskadlig verksamhet kombinerat med regional omfördelning så att hela landet kan leva.
Men om sittande regering ska kunna gå från förslag till beslut behöver det synas att det är detta som en majoritet av svenskarna faktiskt vill och kräver.
Cecilia Emanuelsson
Svar direkt:
Vad vill de som deltar i klimatprotesterna, utöver att sätta tryck på beslutsfattare? Flygförbud, byggstopp längs skånska stränder eller mer kärnkraft? Hur mycket ska skatterna höjas? Ska alla forskningsresurser satsas på ny grön teknik? …
Frågorna står på rad – och ska hanteras på demokratisk väg.
Att skolungdomar visar engagemang för framtiden är sin sak. Men beslutsfattare som nu vill sola sig i Greta Thunbergs - välförtjänta - glans gör det enkelt för sig. Det är vad ledaren handlar om.
Ja, de finns massor av forskningsrapporter, idéer och förslag. Men allt detta måste omsättas i tydliga krav och politiska beslut som styr utvecklingen på samhällsnivå– ansvaret ska inte läggas på enskilda individers konsumtion. Då finns det inga enkla lösningar, det handlar om att prioritera, att fatta tuffa beslut och lyckas genomdriva dem.
Heidi Avellan
Gå till toppen