Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Min mening

Läsartext: En försäljning skulle utgöra ett hot mot Sverige

Nu när skolungdomar världen runt med Greta Thunberg i spetsen kräver att klimatfrågan tas på allvar, vore det förödande att sälja ut möjligheten att få en människovärdig framtid, skriver Stig Broqvist.Bild: Francois Mori/AP/TT
Vid kommunfullmäktige den 27 februari diskuterades en interpellation om hur man kunde frångå reglerna och inte låta kommunfullmäktige ta ställning till om man ska starta en försäljningsprocess av Öresundskraft. En process som kostar massor av miljoner även om det inte blir en försäljning.
Kommunstyrelsens ordförandes svar argumenterade att försäljningen vore bra för Helsingborg. Kommunfullmäktiges ordförande tillät inte att ledamöter bemötte dessa falska argument. Det går inte demokratiskt och lagligt till.
Många insändare har framfört många bra argument mot en försäljning av Öresundskraft. Jag har ytterligare två argument. Om en offentlig instans (stat, landsting eller kommun) säljer ut elnätet till ett privat företag, är det inget som hindrar att detta företag i sin tur säljer det till andra.
Rätt vad det är kan utländska intressen ha kontroll över viktiga delar av elnätet. Om främmande makt vill skada Sverige, kan den stänga ner stora delar av elförsörjningen i Sverige.
Att sälja ut elnätet är en stor säkerhetsrisk, på samma sätt som när Transportstyrelsen och andra myndigheter har lagt ut vissa it-tjänster på entreprenad.
De höga politiker och höga tjänstemän som är beredda att äventyra Sveriges säkerhet, borde ställas till svars som de säkerhetsrisker de är. Säpo borde ingripa.
Flera har pekat på att Öresundskraft borde användas för en klimatomställning. Det gäller inte bara att investera i förnybara energikällor. Om man genom riksdagsbeslut gick ifrån uppdelningen på elhandel och elnät och gick tillbaka till den gamla ordningen, där folket genom valda ombud fastställer eltaxor, skulle man kunna ordna det mycket bättre för miljö och klimat.
Man skulle till skillnad mot förr kunna ordna låga taxor vid låg förbrukning och höga taxor vid hög förbrukning. För att det inte ska slå hårt mot den elberoende industrin, kan man beräkna för varje industri vilken förbrukning som i taxehänseende ska räknas som låg respektive hög. Eltaxorna borde vara progressiva, så priset per kWh blir högre och högre ju större slöseriet är.
Nu handlar det inte om att införa ett klimatsmart taxe-system, utan om kommunen ska avhända sig möjligheten att kunna använda Öresundskraft för satsning på förnybara energikällor och i framtiden att kunna bidra betydligt mer till en rättvis klimatomställning, samt den säkerhet det innebär att det offentliga inte frånhänder sig kontroll över att elnätet fungerar.
Nu när skolungdomar världen runt med Greta Thunberg i spetsen kräver att man ska ta klimatfrågan på allvar, vore det förödande om man låter marknadskrafterna och privata vinstintressen styra över möjligheten att få en människovärdig framtid för våra barn och barnbarn.
Stig Broqvist
Gå till toppen