Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Helsingborg

Barnmorska som anmäldes blir friad av Ivo

Region Skåne ifrågasatte kompetensen hos en inhyrd barnmorska på förlossningen i Helsingborg och visade upp 23 journaler. Men Ivo hittar inga fel och avslutar ärendet utan kritik.

Nu har Inspektionen för vård och omsorg, Ivo, tagit det ena av två beslut efter anmälningar mot en barnmorska som var inhyrd av ett bemanningsföretag under en period på Helsingborgs lasarett. HD skrev om anmälningarna i höstas.
Det är Region Skånes egen orosanmälan om bristande kompetens och bemötande av patienter som Ivo nu har bedömt. Enligt anmälan handlade det bland annat om att barnmorskan inte skulle ha sytt bristningar ordentligt och inte reagerat tillräckligt snabbt på dåliga fosterljud. Men Ivo hittar inga felaktigheter i barnmorskans yrkesutövning.
Som en komplettering till anmälan skickade Region Skåne in 23 patientjournaler till Ivo. Men i journalerna fann Ivo inga belägg för felbedömningar eller bristande kompetens. Ett fall hittades där stygnen lossnat på en sydd patient. En barnmorskekollega bedömde stygnen vara felaktigt gjorda och patienten syddes om.
Barnmorskan har också haft ett utredande samtal med Ivo. Hon hävdade då bland annat att arbetsgivaren inte pratat med henne. Anmälningarna fick hon kännedom om genom tidningsartiklarna. Efter anmälan fick hon inte jobba kvar. Region Skåne tog även fasta på en polisanmälan från en patient, men barnmorskan tillbakavisar att hon blivit polisanmäld.
Till Ivo har hon uppgett att det fanns en konflikt i personalen eftersom hon var inhyrd och från annat håll i landet. Dessutom hävdar barnmorskan att hon aldrig fått klagomål tidigare. Ivo har heller inte hittat några belägg för dåligt bemötande mot patienter utan konstaterar att i flertalet av de granskade patientjournalerna finns en skattad patientnöjdhet med genomsnittet åtta på en tiogradig skala.
Förutom Region Skånes anmälan har en patient anmält barnmorskan.
Ivo har ännu inte tagit slutgiltigt beslut om den patientanmälan som riktats mot barnmorskan. Men ett förslag till beslut är att det inte heller i detta fall ska riktas kritik mot barnmorskan. Den närmaste tiden kan Ivo få in fler synpunkter om denna anmälan och först därefter tas slutgiltigt beslut.
Den 3 april meddelade Ivo sitt beslut och det blev enligt förslaget. Alltså får barnmorskan inte heller någon kritik efter patientens anmälan.
Gå till toppen