Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Klippan

Inga säkerhetsrutiner på boende i Klippan – trots allvarliga incidenter

Personalflykt, över 50 tillbud och olyckor samt ett skyddsombud som velat stoppa arbetet på boendet. Situationen på gruppboendet Ängen har fått Arbetsmiljöverket att ställa flera krav på åtgärder.

Det kommunala gruppboendet Ängen, ett LSS-boende med social­psykiatrisk inriktning, öppnade så sent som i oktober 2018 när Klippans kommun beslutat sig för att ta hem brukare som placerats i andra kommuner. Några av dem med väldigt specifika behov.
Efter en rad anmälningar till Arbetsmiljöverket om allvarliga olyckor och tillbud vid gruppboendet gjorde myndigheten en inspektion den 6 mars.
Sedan öppnandet av gruppboendet har det rapporterats 47 tillbud och 15 olycksfall i kommunens interna system. Flera av dem har varit så allvarliga att de ska rapporteras till Arbetsmiljöverket. De fyra senaste allvarliga olyckorna eller tillbuden anmäldes samtidigt till verket – men först två månader efter att första incidenten inträffat.
Anledningen till det ska ha varit att den chef som tillträdde i december inte hade tillgång till rapporteringssystemet för tillbud och olyckor som kommunen har.
Av de åtta anställda som jobbade på Ängen när de öppnade i oktober jobbar bara två kvar när inspektionen gjordes. I februari hade situationen varit så illa att Kommunals skyddsombud velat stoppa arbetet på boendet. Arbetsstoppet avvärjdes genom att en av de boende flyttades från Ängen.
Trots bristerna i arbetsmiljön och de upprepade tillbuden på boendet fann Arbetsmiljöverket att det saknades både säkerhetsrutiner och riskbedömningar för våld och hot. Dessutom har anställda på boendet för lite kunskap inom det området, enligt myndigheten.
Arbetsmiljöverket slår också ner på att arbetstagare och skyddsombud på arbetsplatsen inte fått vara med och påverka arbetsmiljöarbetet.
Varför har man inte åtgärdat detta tidigare?
– Det har vi ju gjort och när vi nu ska åtgärda och bemöta Arbetsmiljöverket i detta så kommer vi redovisa alla de åtgärder som vi har tagit under resans gång och som vi jobbat efter, säger Klippans socialchef Agneta Hugander.
Men det Arbetsmiljöverket säger är att till exempel att det inte finns aktuella säkerhetsrutiner och att det inte gjorts någon riskbedömning?
– Vi har jobbat med det men inte utifrån det sättet som är beskrivet i arbetsmiljölagen och det är den bristen vi ska åtgärda.
Men om ni har vidtagit åtgärder men bara missat skriva ner dem, hur har det då kunnat ske så många tillbud och olyckor?
– Därför att vi jobbar med människor som har en komplex sjukdomsbild och som har många funktionsnedsättningar som behöver väldigt omfattande insatser och det är det vi ska ha respekt för.
Innan den 29 mars måste handlingsplanen vara åtgärdad, aktuella säkerhetsrutiner finnas och arbetstagare och skyddsombud ska ha inkluderats i arbetsmiljöarbetet. Innan 7 juni ska man dessutom ha sett till att arbetstagarna får tillräcklig introduktion i arbetet samt att de har tillräcklig kunskap om de risker för hot och våld som finns i verksamheten.
Om inte bristerna åtgärdas riskerar kommunen föreläggande eller förbud.
Gå till toppen