Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Försäkringskassans rutiner är en rättsskandal

Insändarskribenten beskriver en otrygg situation där ett LSS-bidrag för redan godkända assistenter hålls inne, i väntan på en ny bedömning. Försäkringskassan dröjer med sitt beslut och kan inte förklara situationen för anhörig och försäkringstagare.Bild: Kallestad, Gorm
Den socialdemokratiskt ledda regeringen blundar för Försäkringskassans (FK) åsidosättande av lagen om Stöd och Service, LSS, genom att låta FK göra egna rigida tillämpningshänvisningar och tolkningar av rättspraxis – som inte är rättssäkra.
Efter tio års väntan på en lagändring vore det hög tid för politikerna att ta sitt ansvar innan alltför många liv slås i spillror.
Politikerna måste ta makten, och inte ge tjänstemännen fria händer. Politikerna visar på en stor politisk feghet (eller handlingsförlamning) genom att gömma sig bakom LSS-handläggarna, som sitter på besluts-positionerna.
Att ta beslut kräver mycket kunnande i form av lagstiftning och ingående kunskaper i att till exempel skriva beslut i avslagsmotiveringar. Som det är nu präglas besluten av allmänna floskler.
Min man är förlamad i större delen av kroppen och rullstolsburen. Han är sedan 1 januari 2016 beviljad 126 timmar och 15 minuter per vecka i assistans, men haft assistans sedan 2005. Sedan augusti 2016 är han egen arbetsgivare och betalar sina assistenter med LSS-bidraget. Han har hittills fått sitt schablonbelopp per den 20:e varje månad. Efter varje halvår görs en redovisning, och eventuella icke använda pengar återbetalas.
Men, den 18 februari – två dagar innan att pengarna skulle betalas ut – fick vi besked om att FK inte skulle betala förrän de fått in verifikationer för det senaste halvåret och granskat dessa. På samma lapp med detta besked stod en anmodan om att inkomma med verifikationerna.
Detta har aldrig skett tidigare. Det som nu hänt är en nypåkommen ”rutin”. När vi bett om besked på vad man grundar beslutet att hålla inne pengarna, har vi inte fått ett koncist svar, utan ett svävande som ”lagar ändras hela tiden”.
Sannolikt är de ute efter att straffa oss för att vi har ställt en massa frågor, begärt omprövningar och överklagat beslut, samt påtalat att det inte följt Förvaltningslagen, med mera.
Försäkringskassan har en vägledning som riktlinje för handläggarna, och där saknas stöd för FK:s agerande. Däremot kan de hålla inne pengarna om man vägrar inkomma med verifikationer. Men, vi har inte vägrat. Vi skickade in verifikationerna (ett brev på cirka ett och halvt kilo), två dagar innan de skulle vara FK tillhanda.
Vi har fortfarande inte fått pengarna för februari, och vi vet inte i nuläget om de betalar ut pengar i mars. Vi svävar i en ovisshet om vi ska kunna betala ut löner till våra assistenter, vilket är mycket nervpåfrestande.
I december 2015 kom S med ett regleringsbrev till FK, med uppmaningen att bryta utvecklingen av antalet assistanstimmar. Kostnadsutvecklingen måste dämpas beträffande assistansersättningen och sjukpenning, för att klara ökande kostnader för flyktingmottagandet. Observera att uppmaningen kommer från ett socialdemokratiskt parti, som således därmed ställer grupp mot grupp!
Av erfarenhet vet jag att det råder stor kompetensbrist bland handläggarna. De är oförmögna att förklara de beslut som de själva har fattat, genom att vidarebefordra oklara ärenden till FK:s revisorer, vilka är lika dåligt insatta.
Besked från kundservice säger att ”handläggarna ej får störas”. Frågor som ställs eller skrivelser som skickas in besvaras aldrig i sak.
En myndighet, såsom FK är, har en serviceskyldighet och därmed informationsplikt – i enlighet med Förvaltningslagen (FVL). Men, tydligen anser FK-handläggarna inte att FVL gäller dem.
Alla frågor ska ställas till kundservice, och personalen där kan ej besvara dessa. Möjligtvis kopplas man då till än den ene och än den andre. Tidsåtgången för sådana kontakter kan ta timmar – om eventuellt någon ringer tillbaka.
En annan stor brist i organisationen är att ingen överordnad tar ansvar, eller hjälper till med att reda ut felaktiga tolkningar, som handläggarna gör. Alla hänvisar till den som gjort den felaktiga tolkningen. Tala om maktutövning utan kompetens!
Vid andra frågeställningar, för att klargöra saker, är svaret ”Det är bara att överklaga!” FK-handläggarna är väl medvetna om att ett överklagande kan ta ett och ett halvt till två år innan det avgörs, och ingen har tid och råd att vänta så länge.
FK bryter också mot stipulerade handläggningstider. Ett ansökningsärende från den 3 augusti 2017 – som skulle ta cirka tre månader – blev till slut 16 månaders väntetid! Ärendet är ännu inte avgjort. Det finns nu hos Förvaltningsrätten. FK kringgår Förvaltningslagen genom olika metoder för att kringgå ankomsttider, beträffande brev som sänds till myndigheten.
FK har en rättsenhet och en juridikstab, som ska vara den juridiska expertisen på verket. Det är den som skriver vägledningar. Men, någon hjälp att få tolkningar av vägledningarna får man inte där. Vid frågan om generella tolkningar hänvisar den juridiska expertisen till handläggaren.
FK vidtar bestraffningsmetoder om den försäkrade inte är följsam och håller tyst. Den senaste straffåtgärden är att – utan att kunna motivera varför – ej betala ut assistansersättning, trots att försäkringstagaren har oförändrat behov. Tror FK kanske att assistenterna jobbar gratis, eller?
Anhörig och juristutbildad
Gå till toppen