Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Förbundsstaten Norden skulle bli en ny kraftfull aktör i Europa

Föreningen Norden är en folkrörelse som genom ett omfattande opinionsarbete har påverkat det nordiska samarbetet. I frågor som passfrihet, gemensam arbetsmarknad, samordnad social trygghet borttagande av gränshinder, kultursamarbete, vänortssamarbete har Föreningen Norden varit pådrivande och påskyndat utvecklingen. Det skriver Styrelsen för Föreningen Norden i Landskrona.Bild: HENRIK MONTGOMERY / TT
Idag den 23 mars firas Nordens dag, dagen då grunden för det officiella nordiska samarbetet, Helsingforsavtalet, undertecknades. Dagen firas i hela Norden och många kommuner uppmärksammar dagen genom att flagga med nordiska flaggor eller den gemensamma Nordenflaggan.
Föreningen Norden i Sverige firar i år 100-årsjubileum. Samma år bildades motsvarande föreningar i Danmark och Norge. Åren efter kom Island och Finland. Senare tillkom även Färöarna och Åland.
Föreningen Norden är en folkrörelse som genom ett omfattande opinionsarbete har påverkat det nordiska samarbetet. I frågor som passfrihet, gemensam arbetsmarknad, samordnad social trygghet borttagande av gränshinder, kultursamarbete, vänortssamarbete har Föreningen Norden varit pådrivande och påskyndat utvecklingen. Inte minst ska tillkomsten av Nordiska Rådet 1953 (ett organ med nordiska parlamentariker) nämnas. Det var helt och hållet ett initiativ från Föreningen Norden
Föreningarnas Nordens Förbund (FNF) grundades 1965 som ett rådgivande organ och nu påbörjades ett samordnat opinionsarbete inom skilda områden. I fokus stod bland annat frågor om ekonomisk politik, gemensam lagstiftning, kulturfrågor, arbetsmarknad och medborgarrätt.
Kultursamarbetet är sedan bildandet en hörnsten i verksamheten. Inte minst inom litteraturen har Föreningen Norden spelat en viktig roll. Genom föreningens årsböcker har kunskapen om de nordiska länderna ökat. Den nordiska litteraturveckan är ett gemensamt nordiskt projekt med samma nordiska litteratur samma vecka i alla nordiska och baltiska länder. ” Kura Gryning” (högläsning för barn på morgonen) och ”Kura skymning” (högläsning för vuxna på kvällen) har fått stor spridning i de nordiska länderna.
Vilken roll kan föreningen Norden spela i en allt mer globaliserad värld? Vi tror att det nordiska samarbetet i dag är viktigare än på länge. I dag hopar sig tyvärr problemen för EU. Brexit, antidemokratiska krafter i Ungern och Polen med flera öststatsländer, populistiska och nationalistiska rörelser i de flesta länder i Europa gör behovet av nordiskt samarbete än större.
Med en gemensam värdegrund kan de nordiska länderna visa upp en enad front mot de odemokratiska krafter som just nu är på frammarsch. Men de nordiska länderna bör också intensifiera och påskynda det egna utvecklingsarbetet. Att eliminera kvarvarande gränshinder, stärka klimatsamarbetet, satsa på gemensamma investeringar i infrastruktur och digitalisering samt ett fördjupat försvarssamarbete är några viktiga punkter.
Ett mer spektakulärt och visionärt mål är att bilda Förbundsstaten Norden. Den nya förbundsstaten skulle med en gemensam författning, ett gemensamt styre och med drygt 25 miljoner invånare bli en ny och kraftfull aktör på den europeiska arenan. Målet har en stark folklig förankring men än så länge har politikerna i de nordiska länderna ställt sig avvaktande för att inte säga avvisande. En stark folkvilja borde i alla fall få politikerna att besluta om en förstudie som belyser konsekvenser och utfall vid bildandet av Förbundsstaten Norden. Även om studien inte leder till förverkligande så skulle den initiera nya samarbetsområden. Förbundsstaten Norden är en realistisk utopi!

Styrelsen för Föreningen Norden i Landskrona

Gå till toppen