Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsarbrev om SD, Staffanstorp och EU.

Utrikes födda tar hand om oss.
Ska de som är 80 år och äldre, som jag och min fru, kunna erbjudas vård framöver är det nog säkrast att inte SD får något inflytande på migrationspolitiken.
”Migrationen löser inte behoven av arbetskraft inom välfärden, den skapar dem”, skriver Jonas Andersson (SD) på Aktuella frågor (5/3) och fortsätter: ”Det måste bli en självklarhet att försörja sig själv som utlänning i Sverige och om någon vill ta hit sina anhöriga måste de kunna försörja dem.”
Jag är övertygad om att detta är krav som redan ställs på våra migranter och säker på att de som flyr hit inget hellre vill än att kunna försörja sig själva. Det finns dock ett antal hinder innan man nått så långt, framför allt måste man lära sig svenska, följt av kompletterande yrkesutbildning.
Jonas Andersson skriver att det finns slukhål i statsbudgeten. Så sent som igår läste jag att den gått med 50 miljarder i överskott under senaste året. Han anklagar MP för att av känslor och godhet sprida ordmagi och symbolpolitik. Han skriver att våldtäktsmål läggs på hög hos polisen och att svenska pensionärer tigger på gatorna. Detta är inget annat än just ordmagi och demagogi.
SCB skriver att sedan år 2000 har antalet personer som är 80 år eller äldre ökat med cirka 10 procent. Nu när 40-talisterna blir äldre står vi inför en stor utmaning. Mellan 2015 och 2035 väntas gruppen som är 80 år eller äldre öka med 76 procent till närmare 890 000. För att klara av vård och omsorg krävs en omfattande expansion av äldreomsorgen. Utrikes födda utgör en allt större del av de vård- och omsorgsutbildade.
Torsten Åkerman
Det finns många fördelar med EU.
Heidi Avellan pekar i lördagskrönikan (23/3) på några fördelar med EU. Men det finns långt fler. Förutom fredsprojektet så är en grundtanke den gemensamma marknaden: varor, tjänster, arbetskraft och kapital ska kunna köpas och säljas på en marknad; en större marknad ger ökad konkurrens. Med EU har en omfattande standardisering skett som gett ytterligare ökad konkurrens och lägre priser. Till gagn för den lilla människan. Det ger också ökad konkurrenskraft mot USA och Asien. Med EU har det blivit lättare för varor, arbetskraft och kapital att röra sig över gränserna. Vi har fått en ökad grad av specialisering och ökad konkurrens. Vi har sluppit tullarna och denna administration. Vi håller på att riva de icke tariffära handelshindren i form av nationella regler för elartiklar, för byggen och för etableringar.
Det blev ordning på Sveriges finanser först med EU:s konvergenskrav: låg inflation, litet budgetunderskott och en stabil valuta. EU har medfört en decentralisering av besluten. Såväl enskilda regioner som minoriteter har fått en starkare ställning. Det är rimligt att EU kommer att få någon form av centraliserad utrikespolitik, vilket torde leda till en centraliserad säkerhetspolitik.
EU-samarbetet bygger på konvergens, att man kan enas om standarder. Ju större mångfald, desto svårare blir detta, och desto svårare blir unionen att styra. Att tillåta en större skillnad mellan länderna är motsatsen och i och med detta uppstår en grogrund för konflikter.
Gunnar Barkenhammar
I Staffanstorp
I Staffanstorp
I Staffanstorp
Där Herren Sonesson själv bor
Där väntar oss all glädje än och salighet så stor
Här rustas nu för vitas makt
Säg finnes någon trakt
Med trygghet lika stor?
Efter psalm 568 i den finlandssvenska psalmboken
Jan Stensson
Gå till toppen