Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

2021 måste Kopparhögarnas kolonister flytta om inte marken saneras

Arseniken på Kopparhögens koloniområde bedöms medföra risker. Därför förbjuds uthyrning av marken, i nuvarande skick, från 2021.
– Det blir två hela somrar till som de får vara där, säger Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden.

Ärendet var uppe på torsdagens miljönämndsmöte. Konsulten Relement har gjort provtagningar och resultatet ligger till grund för beslutet.
– Vi tycker att den provtagning som är gjord är tillräcklig för att visa att det faktiskt finns risker, säger Ulrika Franzon, handläggare på miljöförvaltningen.
– Det finns långsiktiga hälsorisker, men det har också på två platser påträffats halter som skulle kunna medföra akuta effekter om ett litet barn får i sig gifterna.
Ulrika Franzon, handläggare på miljöförvaltningen.Bild: Lisa Skeppstedt
Proverna innefattar bland annat analyser av grödor som har odlats på området. En morot stack ut med högre värde men trots det tror man att det innebär en låg risk att äta rotfrukter.
– Grödorna har generellt väldigt låga halter arsenik, och alla grödor har värden som ligger under riktvärdena, säger Ulrika Franzon.
Eftersom det är kommunalt vatten på området finns ingen risk där utan problemet som de ser är om man får i sig jorden direkt i munnen.
– Det kan finnas rester kvar på grönsakerna som man äter och man kan få jord på fingrarna och sedan slicka på dem, förklarar Ulrika Franzon.
Särskild små barn är känsliga.
– Det kan vara långvariga följder, men det är ingen som vet. Arsenik är cancerogent, säger Lilian Håkansson.
Men provtagningen på jorden som Relement gjort tycker de är bristfällig. Det har bara gjorts tre jordprov analyserade för att ta reda på i vilken utsträckning arseniken i jorden kan tas upp av kroppen om man får i sig den.
Ulrika Franzon vill ha ytterligare underlag.
Trots det landade alltså en enig nämnd i beslutet att förbjuda uthyrning av marken i nuvarande skick för koloniändamål. Delar av området behöver saneras om alla kolonister ska kunna fortsätta hyra mark efter sista december 2020. Restriktioner för odling som är inskrivet i avtalet räcker inte.
– Eftersom det är metaller det rör sig om här är det grävsanering som är den möjlighet som finns, säger Ulrika Franzon.
Lilian Håkansson (MP), ordförande i miljönämnden.Bild: Sven-Erik Svensson
Hur mycket det skulle kosta vill hon inte spekulera kring utan det landar i så fall på Stadsbyggnadsförvaltningen att ta reda på.
Senast sista maj vill miljöförvaltningen att stadsbyggnadsförvaltningen redovisar en provtagningsplan.
– Vi ser inte att det är så här stora risker i hela området. Vi ser att det gäller i en del av det, men vi kan inte sätta en gräns var det är okej och var det inte är okej, utan då måste stadsbyggnadsförvaltningen göra flera utredningar, säger Ulrika Franzon.
30 september ska stadsbyggnadsförvaltningen redovisa vilka åtgärder man tänker vidta för att endast mark som är lämplig för koloniändamål hyrs ut.
I en tidigare version av texten stod det att det bara har gjort tre jordprover. Det stämmer inte. Det har bara gjorts tre jordprov analyserade för att ta reda på i vilken utsträckning arseniken i jorden kan tas upp av kroppen.
Gå till toppen