Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Min mening: Problematiskt med ”oberoende” makthavare

Svar till Torkild Strandberg (L).

Så här brukar en politiker definieras: En politiker är en person som genom politisk åsiktsbildning utövar inflytande över offentligt beslutsfattande och maktutövning, eller en person som eftersträvar detta inflytande.
Besluten i en offentlig nämnd eller offentligt bolag bygger på värderingar. Därför är det problematiskt när en person i ett sådant organ vill presentera sig som opolitisk eller oberoende. Den som tillhör ett parti har gjort en personlig markering, som gör att medborgarna kan utgå ifrån att personen i huvudsak delar det partiets värderingar. Men vad den som markerar ett politiska oberoende tycker i grundläggande samhällsfrågor, det vet vi inte.
När någon demonstrerar sitt oberoende från politiken, så skapar det i alla fall hos mig en misstanke om att den personen egentligen hyser ett förakt för såväl partierna som dess politiker. Värderingar och etik är den avgörande grunden i ett demokratiskt politiskt beslutsfattande. Om liberalerna känner ett behov av erfarenhet från företagsledning i bolagen, så borde man väl kunna hitta det bland sina egna medlemmar.
Parollerna i Börje Andersson och Torkild Strandbergs svar till Birgitta Alm om resultat och kompetens var uppseendeväckande. Kompetens är inte neutralt och processen är en demokratisk grundbult man inte kan tumma på.
Göran Nyström
Gå till toppen