Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Min mening: ”Vi förstår oron”

Miljönämndens ordförande och stadens miljöchef svarar om Kopparhögarna.

Miljönämndens ordförande Lilian Håkansson (MP), och stadens miljöchef Jörgen Hanak.
Från miljönämndens sida förstår vi oron som kan ha uppstått bland arrendatorerna i Kopparhögarna. Vi vill självklart att alla medborgare ska kunna vistas i Landskrona utan risk för hälsan.
Idag (12 april) skickar vi ut ett brev till samtliga arrendatorer på Kopparhögarna med information om miljönämndens beslut, bedömning av hälsoriskerna och odlingsrekommendationer. Dessutom kommer informationen finnas tillgänglig via stadens hemsida från och med imorgon.
Miljönämndens beslut ska tolkas som att det är vissa delar av koloniområdet som inte är lämpliga för koloniändamål i sitt nuvarande skick. Det går inte med säkerhet att avgränsa vilka delar av området det gäller då det bara har gjorts en översiktlig undersökning av marken än så länge. Det har tagits relativt få prover i området; motsvarande ett prov per 5 000 m2, en yta lika stor som en fotbollsplan.
De undersökningar som har gjorts indikerar inte några omedelbara risker för människors hälsa. Arseniken verkar vara i en sådan form att den endast tas upp i begränsad grad i kroppen. De högsta halterna av arsenik har dessutom påträffats djupare än 30 cm. Dessa höga halter skulle dock kunna orsaka övergående akuta hälsoeffekter på små barn, men då rör det sig om symptom som kräkningar eller diarré. Miljönämnden bedömde därför att man kan vara kvar i området på kort sikt utan risk.
Generellt finns det mycket förorenad mark i Landskrona, men riskerna är alltid relaterade till markanvändningen och graden av kontakt med föroreningar. Riskerna bedöms vara extra hög i ett koloniområde där själva idén är att man ska bruka jorden för hand och själv skörda och äta det man odlar. De föroreningar som påträffats i området bedöms inte utgöra en risk utanför Koppargårdens koloniområde eller för grundvattnet.
Vi utsätts alla för arsenik och andra föroreningar i vår vardag främst genom maten vi äter. Det går inte att särskilja dessa allmänna hälsorisker från de som man utsätts för genom att vistas inom koloniområdet. Därför är det inte möjligt att urskilja påverkan på en enskild persons hälsa kopplat till vistelse i koloniområdet. Men det finns fortfarande en osäkerhet när det gäller detaljer om föroreningarnas utbredning och var de kommer ifrån. De rekommendationer som miljöförvaltningen har gett till de som vistas i området ska framförallt ses i perspektiv av denna osäkerhet.
När miljönämnden blev uppmärksammad om att marken var förorenad hade nämnden ett lagstadgat ansvar att agera som tillsynsmyndighet enligt miljöbalken. Det ansvaret innebär att besluta att marken inte kan fortsätta att hyras ut som koloniområde utan att det undersöks mer grundligt. Det är mycket sannolikt att större delen av Kopparhögarna kommer att kunna vara koloniområde även efter 2020.
Lilian Håkansson (MP), miljönämndens ordförande
Jörgen Hanak, miljöchef
Läs också 2021 måste Kopparhögarnas kolonister flytta om inte marken saneras
Läs också Därför dröjer besked om gift i koloniområdet
Läs också Staden drar Kopparhögarnas 528 kolonister till hyresnämnden
Läs också Trots giftlarmet – kolonisterna äter hellre frukten än slänger den
Läs också Besked till kolonister: era grönsaker kan vara giftiga
Gå till toppen