Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Min mening: En opolitikers politiska kommentar

Föreslagna styrelseordföranden för kommunala Landskrona energi AB ger sig in i debatten.

Mats Karlsson (-), blivande styrelseordförande i Landskrona energi AB.Bild: Magnus Arvidsson
Man kan fråga sig om någon som deklarerat sig som opolitisk, skall ge sig in i den politiska debatten. När Göran Nyström uttrycker att det skulle vara förakt för politiska partier och politiker som drivit oss att acceptera rollen som ordförande i ett kommunalt bolag så känner jag mig föranlåten att reagera. De åsikter jag framför nedan representerar endast min personliga syn, inte övriga opolitiska ordförandes.
Läs också Han blir nästa opolitiska ordförande
Först lite om rollen som styrelseledamot i ett aktiebolags styrelse, vare sig det är kommunalt eller privat. Oavsett om man nominerats av ett parti eller ägare, så när man väl sitter i styrelsen så sitter man inte där för att företräda den som nominerat personen. Man är utsedd för att man med sin kompetens skall verka för bolagets bästa.
Birgitta Alm tycker att styrelsen skall luta sig mot bolagets kompetenta tjänstemän, men det är som att spänna vagnen för hästen. Det är styrelsen som skall styra tjänstemännen inte tvärt om. Man skall lyssna men sedan måste man ha kompetens nog för att bilda sig en egen uppfattning.
Göran Nyström tycker att man borde kunna hitta kompetens inom partiorganisationen. Tyvärr är det så att när man är mitt uppe i en karriär är det svårt att hitta tid för att också engagera sig politiskt, om man inte helt skall försumma familjen. I mitt fall är det dessutom så att jag röstat på olika partier lokalt och i riksdagsvalet. Man skulle knappast bli betraktad som seriös om man ansökte om medlemskap i två partier.
Min uppfattning är att i de flesta kommunala bolag borde alla ledamöter väljas utifrån vad man kan tillföra bolaget, inte politisk hemvist. Det betyder inte att jag uppfattar alla politiskt valda som inkompetenta. Vän av ordning frågar sig då, leder inte detta till ett demokratiskt underskott. I ett kommunalt bolag är det politikerna som skriver ägardirektivet, där sätter man ramarna för vad styrelse och ledning har att hålla sig inom. T.ex. om man önskar att Landskrona energi skall vara fossilfritt så anger man det. Man skall inte ange specifikt vilket bränsle som skall användas, det är en teknisk ekonomisk fråga. Sköter sig inte styrelsen så får man avsätta styrelsen.
Jag har alltså inte valt att ställa upp som ordförande i Landskrona Energi för att jag föraktar politiker. Jag hoppas att genom den kunskap jag samlat på mig under ett långt arbetsliv kunna bidra med något positivt för Landskrona. Jag ser det dessutom som mycket spännande att få vara med och utforma lösningar på det utmaningar som hela energimarknaden står inför. Elenergi spelar en viktig roll i de lösningar som skissas för att ersätta fossilenergi, kanske i för många fall. Fjärrvärmen har varit ett effektivt sätt att reducera koldioxidutsläppen, men möter nu nya konkurrerande lösningar. Både tjänstemännen i bolaget och styrelsen har ett intressant strategiarbete framför sig. Vår uppgift är inte att maximera vinst, utan balansera Landskronabornas intresse av ren och prisvärd energi mot ett effektivt bolag som har förmåga att investera för framtiden. Ett rimligt vinstkrav styr mot effektivitet.
Mats Karlsson
Läs också Min mening: Demokrati i det offentliga
Läs också Min mening: Problematiskt med ”oberoende” makthavare
Läs också Min mening: Vem ska styra i en kommun?
Gå till toppen