Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Martin Severinson: Gå ut och berätta det för folk!

Martin Severinson hamnar på manssamtal på Råå och funderar över män som våldsverkare – och åt vilket håll anklagelserna måste riktas.

En av bilderna som ingår i Otto von Friesens utställning "Män".Bild: Otto von Friesen
Till Sub Rosa, Otto von Friesens lilla kulturhus på Råå, bjöds det förra helgen in till ett intimt samtal på temat ”Män”. Vi som var där engagerades i att associera kring mansrollen med utgångspunkt i von Friesens fotografiska utställning på temat. Så "mansrollen", vad innebär den?
I en tid då forskning visar att kvinnors och mäns fysiska och psykiska hälsa blir allt mer lika och även att våra personlighetsdrag närmar sig varandra, kan en ju undra vad vi ska med en diskussion om könsroller och manlighet till? Ingemar Skoog, som ledde den senaste uppdateringen av den långvariga populationsstudien H 70, menar att bakgrunden till forskningsresultaten har att göra med den ekonomiska jämställdhetspolitiken i Sverige och att den skapat jämlika livsvillkor.
Men hur var det nu igen – är mansrollen fast eller flytande? Handlar den om arv eller miljö? Forskningsresultaten i H 70 till trots; under ytan ligger en definitionskonflikt som pågått i vår värld sedan antiken och handlar om vem som kan göra anspråk på hur det egentligen ligger till. Denna fråga är varken enbart kunskapsteoretisk eller politisk. Den handlar ju om dig och mig. Man som kvinna, eller därutöver. Eller är det något annat vi diskuterar?
Psykologen och författaren Calle Brunell reflekterar i sin nyutgivna bok ”Man, i ljuset av #metoo” över att många män chockades av det som kom upp till ytan i kölvattnet av rörelsen. Hade de inte insett eller var de bara inte medvetna … om var gränserna gick? Kanske visste de inte bättre? Eller gjorde de bara vad de trodde sig vara ämnade för, eller kanske tyckte sig ha rätt till?
Brunell lyfter på ett intressant vis frågan om vår vilja till etikettering för att förstå varandra. Hans resonemang är följande; få känner en våldsverkare eller sexualförbrytare, men många känner en som begått en och annan våldsamhet och möjligen gjort några taffliga snedsteg.
Det är inte bara en lek med ord. Distinktionen visar på att vi inte reagerar, eller i alla fall inte vet hur vi ska reagera, på sådant som sker i vardagliga kontexter, ofta tillsammans med vänner och kärlekspartners. I själva verket byggs allas vår verklighet upp av de små handlingarna. De stora tendenserna i vårt samhälle beror på det vi i varje stund låtit hända. Inte alla män går över gränsen. Men för många, för ofta. Detta beror enligt Calle Brunell på att män inte säger ifrån. Inte inför varandra och kanske framförallt inte inför sig själva.
Detta innebär att mansrollen återkommande kan få män att gå över inte bara kvinnors, utan också sin egen gräns i sin önskan om duglighet och bekräftelse som man – oavsett om det gäller sexualitet, studier, föräldraskap eller yrkesroll.
Den enskilda etiketten får sin begriplighet i den stora bilden om vad män representerar som grupp och vad det kan få för effekt för oss alla som individer. Som ett potentiellt hot kan män framstå som skrämmande, främst för kvinnor, men även för andra män. Det kan påstås ha lite att göra med mig eller dig, men det påverkar oss.
Samtidigt kan män i oförtjänt hög grad också åtnjuta en mängd fördelar. Studier visar bland annat att själva uppenbarelsen av en man skapar associationer till kompetens, rationalitet och ledarskapsegenskaper. Ytterst handlar det om en strukturell maktordning som med sina symboler markerar var vi befinner oss i hierarkin. Kön är en sådan markör. Hudfärg, etnicitet, ålder, sexuell läggning och klass är andra exempel på markörer som ger och undanhåller makt. Genom det komplexa etiketteringsmaskineriet ordnas en raffinerad ordning av förtryck och premiering. Så väl mellan som inom människor, oavsett kön.
Hos Otto von Friesen menar en man att vi egentligen är människor och att vi borde förhålla oss till varandra på det sättet. Gå ut och berätta det för folk, menade jag, alla roller behöver genomskådas.
Definitionsarbetet kring vad mansrollen innebär utförs ytterst på egen hand i varje man. Men vad mansrollen skall innebära i framtiden, om den då ens är relevant, avgör vi tillsammans. Därför var samtalet i Råå ett gott initiativ till att förstå varandra genom att dela varandras historier och lyssna på varandra.
Nog har även en vit man i sina bästa år rätt till sina känslor. Alla män är inte alltid våldsverkare eller förövare. Men i ljuset av valören på hans etikett tenderar mannens klagan över eventuella anklagelser bli löjeväckande. Så länge han inte riktar dem mot sig själv. Först då kanske anklagelserna upphör.
Gå till toppen