Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Perstorps upphandling av brandskyddstjänster måste göras om

När Perstorps kommun upphandlade vem som serva kommunens brandskydd gick kontraktet först till Hässleholmsföretaget Skyddat. Därefter gjorde kommunen helt om och underkände företagets anbud. Nu finner förvaltningsrätten att kommunen formulerat sig så otydligt att hela upphandlingen måste göras om.

Förra året skulle en extern entreprenör utses för service och underhåll av brandskydd i Perstorps kommun. Tjänsteavtalet, som löper på tre år, gick ut på upphandling under hösten.
Den 2 oktober beslöts att kontraktet skulle tilldelas företaget Skyddat i Norden AB. Två dagar senare fick Hässleholmsföretaget besked om att deras anbud förkastats och att ett nytt beslut tagits om att ge uppdraget till en annan sökande.
Anledningen till avslaget var enligt kommunen att företaget inte bifogat något CV till sin anbudshandling.
I sitt upphandlingsdokument skriver kommunen visserligen att ”Anbud skall innehålla begärda CV, intyg, bevis och andra officiella dokument på svenska, norska, danska eller engelska”. Dessa handlingar skulle lämnas in senast sista dagen för att lämna anbud.
Samtidigt kan man i en bilaga till upphandlingsdokumentet läsa att ”Intyg och bevis på kunskap och behörighet lämnas senast vid avtalsstart”.
Kommunens beslut överklagades till förvaltningsrätten i Malmö som nu ger kommunen bakläxa i ärendet.
Rätten konstaterar att en upphandlande myndighet har en relativt stor frihet att bestämma vilka obligatoriska krav som ska gälla i en viss upphandling. Dessa krav måste dock formuleras så att de uppfyller lagens krav på transparens och förutsägbarhet.
Enligt rätten framgår det inte inte hur instruktionerna i de olika upphandlingsdokumenten förhåller sig till varandra. Därför ger de inte leverantörerna ett tillräckligt tydligt underlag för att kunna utforma ett konkurrenskraftigt anbud.
Mot bakgrund av detta finner förvaltningsrätten att kommunen inte följt lagen om offentlig upphandling och att upphandlingen av tjänsten måste göras om.
Gå till toppen