Moderaterna har en tradition av att hylla EU:s öppenhet och den fria rörligheten för människor, varor, tjänster och kapital.