Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Så klarar kommunerna sommartorkan

I takt med att värmen stiger ökar också vattenförbrukningen när pooler ska fyllas och gräsmattor vattnas. Örkelljunga har redan flaggat för höga uttag. Även i andra kommuner vill man mana till sparsamhet.

I Örkelljunga sjönk vattenreservoarerna snabbt under påskhelgen, framför allt i Eket. Även om detta nu hunnit åtgärdas gick kommunen ut och uppmanade sina invånare att vara sparsamma med vattnet.
– Vi misstänkte först att det handlade om en läcka, men det visade sig att det var många som passade på att fylla sina pooler just den helgen, säger samhällsbyggnadschefen i Örkelljunga, Kristian Svärd.
Vatten- och avloppsenheten gör extra kontroller varannan vecka på nivåerna i kommunens vattentäkter.
– Vi har också stenkoll på vattnet i våra reservoarer. Märker vi att det sjunker mycket på kort tid åker vi direkt ut och undersöker om det finns läckor, säger Kristian Svärd.
Något bevattningsförbud har ännu inte behövt införas. Och även om Örkelljunga kunde rida ut förra sommarens torka relativt bra finns det anledning att vara försiktig.
– Vi uppmanar folk till att vara sparsamma. Vattnet är ingen oändlig resurs, allt vårt dricksvatten hämtar vi ur kommunens egna borrade brunnar, säger han.
Sydvattens spartips: I stället för att spola vatten i kranen för att få något kallt att dricka så ha en vattenbringare i kylen.Bild: CHRISTINE OLSSON
Enligt Ardiana Demjaha, teknisk chef i Klippan, är läget här långt bättre än i grannkommunen Örkelljunga.
– Vi tillhör den grupp som har det rätt så bra. Vattentillgången förra sommaren var trots allt bra, säger hon och tillägger att det naturligtvis varit problem för kommuninvånare på landsbygden och fastigheter med enskilda brunnar.
– Jag tror också medvetenheten har höjts. Det var många gula gräsmattor trots att vi inte haft vattenkris, säger Ardiana Demjaha.
I Perstorp har man börjat med tätare provtagningar på grundvattennivån. Även om den förra sommarens torka ger anledning till eftertanke så råder än så länge relativt normala grundvattennivåer, enligt tillförordnade tekniska chefen Alexander Hovander.
– Samtidigt har vi ju ett annat läge idag och vet inte hur framtiden ser ut. Sådana torrperioder kan återkomma och det är något vi måste förbereda oss för.
Perstorps tekniska kontor håller just nu på med att i samarbete med räddningstjänsten ta fram information till medborgarna där man uppmanar folk att vara sparsamma med vattnet framöver.
– Det kan vara att man ska vara försiktig med att vattna eller fylla på en pool. Eller att de som äger grävda brunnar bör överväga att i stället skaffa en djupare borrad som har bättre vattentillförsel.
Sydvattens spartips: Sätt igång vattenspridaren på natten istället. Dels är det då lägre belastning på vattennätet, dels försvinner inte så mycket vatten genom avdunstning.Bild: Fredrik Sandberg/TT
Bjuvs kommun har inte märkt av något större vattenuttag ännu, sannolikt för att det fortfarande är tidigt på vårsäsongen. Kommunen köper sitt vatten från Sydvatten.
– Det är ytvatten vi tillhandahåller, så i Bjuv har vi inte samma problematik som vissa andra kommuner. Vi kommer att klara leveranserna även i sommar, säger Marie Nordkvist på Sydvatten.
Under sommaren i fjor kunde Bjuvs invånare uppleva problem med att vattnet var brunfärgat. Det är inget man räknar med i år.
– Den bruna färgen berodde på kraftig nederbörd under hösten och vintern 2017. Det ledde till att organiska material kom ut de sjöar där vi tar vattnet. När det sedan blev högt vattenuttag gjorde det att reningsprocessen blev långsammare och kapaciteten begränsades.
Trots rejäla vattenresurser vill även Sydvatten uppmana till sparsamhet med vattnet framöver. Som ett led i att nå miljömålen kommer företaget att gå ut med tips till sina kunder.
– Bara för att man har resurserna ska man inte överutnyttja dem. Vi har en hög förbrukning i Sverige med cirka 140 liter vatten per person och dygn. Det kan jämföras med till exempel 97 liter i Köpenhamn.
Tidningen har utan resultat försökt nå även en representant för Åstorps kommun. Vi ber därför att få återkomma med en lägesrapport därifrån.
Gå till toppen