Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Detaljplan för Haganässkolan överklagas

Mark och miljödomstolen har fått in överklaganden rörande den nya detaljplanen för Bjärshögs träningsplan. Dessa kommer från boende i området som anser att den nya Haganässkolan kommer att leda till försämringar i närmiljön.

Kommunfullmäktiges beslut att anta en ny detaljplan för Bjärshögs träningsplan har väckt missnöje bland de boende i området. Planen antogs för att göra det möjligt att uppföra den nya Haganässkolan.
Läs också Detaljplan ger klartecken för nya Haganässkolan
Mark och miljödomstolen har i veckan tagit emot två överklaganden från boende i området kring den planerade skolan. Båda uttrycker farhågor om försämringar av miljön i området.
Framför allt är det de väntat höjda bullernivåerna som tynger de klagande. Dels är det bullret från det framtida byggandet av skolan som oroar, dels tros den kommande skolverksamheten i sig bli högljudd.
Det förs också fram synpunkter på att den nuvarande cykel- och gångvägen utmed skolans södra sida kommer att försvinna. Ersättningsvägen norr om skolan innebär enligt en av de överklagande en onödigt lång omväg mellan hyreshusen på Ormastorpsgatan och centrum.
De klagande befarar även att skolan kommer att innebära en försämring av trafiksituationen i området. Detta då man väntar sig att många föräldrar, framförallt till barn på förskolan, kommer att köra sina barn till skolan med bil.
Slutligen gruvar sig de klagande även inför det faktum att ett nytt skolbygge skulle innebära ett slut på de spontanaktiviteter; grillning, fotboll, brännbollsspel med mera, som idag har gräsplanen som sin hemvist.
Mark och miljödomstolen tar upp båda överklagandena i samma mål, som nu ligger för beredning. Det är ännu inte klart när målet kommer upp i rätten.
Gå till toppen