Fastighetsförvaltaren har ensam ansvarat för att hyra ut de cirka 100 bostäder som köpts in av kommunen i strategiskt syfte då marken väntar på att exploateras. Av dessa är drygt 30 hus och gårdar, inte sällan i naturskön miljö.