Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.
Min mening

Läsartext: Det kan bara ses som ansvarslöst att lägga ner Vallåkras räddningstjänst

Vallåkras räddningstjänst föreslås att läggas ner. Detta kan bara betecknas som fullständigt ansvarslöst. Det skriver Phill Hall och Ola Morin.Bild: Niklas Gustavsson
Sommaren 2018 avslöjades återigen i vilket dåligt skick svensk operativ räddningstjänst befinner sig i. De många bränder som uppkom över Sverige gick helt enkelt inte att hantera.
Det fattades modern materiel men framför allt brandmän i tillräckligt antal. Att orsaken till detta är de besparingar den operativa räddningstjänsten varit utsatt för sedan 80-talet råder det inget tvivel om. Det erkändes av Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskaps generaldirektör Dan Eliasson då han framträdde på Brandbefälskonferensen i Helsingborg februari 2019. Åtgärderna från staten var att skjuta till pengar för materiel och utbildning.
Kommunerna, som är ansvariga för att personal i tillräcklig mängd är anställd i räddningstjänsten, uppmanades att öka bemanningen. Räddningsförbundet Räddningstjänsten Skåne Nordvästs (RSNV) ledning lägger nu ett förslag som innebär att man gör precis tvärtom, man skär ner på operativ personal. Man föreslår att Vallåkras räddningstjänst och räddningsvärn i RSNV läggs ner. Detta kan bara betecknas som fullständigt ansvarslöst.
Förbundet Räddningstjänsten Skåne Nordväst omfattar idag fyra kommuner; Helsingborg, Ängelholm, Bjuv och Örkelljunga. I dessa kommuner har stora besparingar gjorts på operativ räddningstjänst sedan 80-talet och framåt. I Helsingborg har två deltidskårer och en frivillig brandkår lagts ner, en ledningsförmanstjänst har tagits bort. I Bjuv har två deltidskårer lagts ner. I Ängelholm har frivilliga brandkårer lagts ner och tätortens deltidsstyrka minskats till fyra man i vaktstyrkan. Man kan luras att tro att Helsingborgs tätorts tre heltidsstationer kan klara mycket, men det stämmer inte. Vaktstyrkan på 15 man är lika stor som 1970 (då täckande en befolkning på cirka 85 000 personer), men nu fördelad geografiskt på 3 stationer med 5 man på varje. Folkmängden som ska täckas är nu ca 145 000 personer. Antalet larm har ökat med cirka 1 000 larm per år sedan 1970.
Även i Helsingborgsområdet behöver vi alla händer och fötter inom den operativa räddningstjänsten som vi kan få. Därför känns det förlegat och konstigt att höra RSNV:s ledning resonera om täckning av Vallåkras närområde, och basera det resonemanget på att här kan man dra ner på operativa resurser. Man måste se helheten av resurser i hela förbundet. Förbundet behöver alla sina operativa resurser, det har sparats alldeles för mycket redan.
I förbundets operativa resurser ingår också 3 räddningsvärn. Dessa har stor betydelse då även de kan användas i hela förbundet. Exempelvis har Strövelstorps brandvärn åtskilliga gånger ställt upp med tankbilsresurs vid stora bränder. Det RSNV-värn ledningen nu vill skapa för att ersätta dessa brandvärn och Vallåkras deltidsstyrka med ser vi som ett fantasifoster. Det finns ingen analys på om detta verkligen går att göra personalmässigt och inte heller några mer detaljerade tankar eller beräkningar på övningsverksamhet med mera. Därav borde det vara bättre att använda sig av de värn som existerar idag i verkligheten.
Det finns bara en bra punkt i förslaget, det är att Ängelholms deltidsstyrka ökas från 4 till 5 man. Det ger en klart förbättrad operativ slagkraft i förbundet under förutsättning att övriga åtgärder i besparingsförslaget inte vidtas. Det hade stärkt RSNV:s operativa förmåga.
Enligt lagen om skydd mot olyckor är kommunerna skyldiga att utföra räddningstjänst på ett snabbt, säkert och effektivt sätt. Man är också skyldig att utföra brandskyddstillsyn. Detta är kärnverksamheterna inom räddningstjänsten. Om man tvunget måste spara ska det vara på andra delar än kärnverksamheten. I kärnverksamheten har man redan sparat alldeles för mycket.
Styrelsen för Brandmännens riksförbunds lokala avdelning
Räddningstjänsten Skåne Nordväst

Phill Hall

Ordförande

Ola Morin

Styrelseledamot
Gå till toppen