Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Vite hotar skola efter incidenter

Seminarieskolan får krav från Arbetsmiljöverket efter att personal utsatts av elev.

I mars ska en anställd på Seminarieskolan ha utsatts för tre fall av misshandel, enligt polisanmälan. Det ska handla om sparkar och stenkastning, med en yngre elev på skolan som misstänkt.
Skyddsombudet anmälde två av incidenterna till Arbetsmiljöverket, dels för att skolledningen inte skulle ha anmält händelserna, dels för att den utsatta uppgavs ha blivit utan krisstöd. Rektor Annacarin Jendland uppger dock att personalen ifråga tackat nej till erbjudet krisstöd.
Läs också Arbetsmiljölarm efter att elev misshandlat skolpersonal
Arbetsmiljöverket kom på besök till Seminarieskolan i början av maj.Bild: Britt-Mari Olsson
Anmälningen ledde till en inspektion från Arbetsmiljöverket i början av maj. Utifrån det besöket ställer nu myndigheten tre krav på skolan:
1. Skolan måste anmäla allvarliga olyckor och tillbud till Arbetsmiljöverket, och det direkt. Det ska skrivas ner i skolans rutiner för tillbud.
2. All skolpersonal måste informeras om rutinerna vid tillbud.
3. Rutinerna för krisstöd vid våld eller hot ska bli känd bland personalen.
25 000 kronor i vite kan det kosta om inte kraven uppfyllts senast 30 september.
– Det finns rutiner, men vi ska förtydliga dem. Vi behöver arbeta på att göra dem mer kända för all personal, säger Annacarin Jendland.
Skolan menar också att man visst anmält händelserna, via Arbetsmiljöverkets hemsida — även om myndigheten inte säger sig ha fått in något.
Polisanmälan registrerades först 16 april — men det uppges vara diariefört som utgående post 26 mars.
– När vi frågat om andra polisanmälningar som vi gjort har det visat sig att det inte varit registrerat. Då fick vi besked om att de hade mycket att göra, och att det kan dröja lite. Även om detta låter som en lång tid, säger Annacarin Jendland
– Men vi har ingen orsak att uppge ett annat datum än det vi har anmält.
Enligt uppgift är polisanmälan nerlagd.
Annacarin Jendland är rektor på Seminarieskolan sedan förra året.Bild: Britt-Mari Olsson
Gå till toppen