Vi använder cookies för att förbättra funktionaliteten på våra sajter, för att kunna rikta relevant innehåll och annonser till dig och för att vi ska kunna säkerställa att tjänsterna fungerar som de ska. Läs mer i vår cookiepolicy.

Staden köper bangården för miljonbelopp

Järnvägsspåren kommer att ligga kvar ett antal år men redan nu köper Landskrona stad bangårdsområdet.
– Man kan inte ha en uppställningsplats för halvrostiga järnvägsvagnar så nära centrum, tycker kommunstyrelsens ordförande Torkild Strandberg (L).

Landskrona stad köper bangårdsområdet som sträcker sig ner mot Venterminalen.Bild: Björn Lilja
4 miljoner kronor står det på prislappen för fastigheterna Lundåkra 3:6 och Lundåkra 3:7, totalt 57 400 kvadratmeter delvis förorenad mark som bangårdsområdet omfattar.
Det ligger sydost om gamla stationshuset där en 80 meter bred markremsa löper längs med Österleden, ner mot Venterminalen. Där arrenderar staden redan en del mark för bussarnas vändplats och parkeringsplatsen som bland annat nyttjas av dem som tar båten till Ven.
154 000 kronor om året betalar staden i dag till markägaren Jernhusen. En utgift som sparas in när staden köper loss marken som ännu ett strategiskt markförvärv i en långsiktigt ambition att låta staden breda ut sig närmare industriområdet.
– Bangårdsområdet och Skeppsbrokajen ligger i den fördjupade översiktsplanen som centrala utbyggnadsområden, förklarar stadsbyggnadschef Johan Nilsson.
Men det är långt dit. Även om staden köper loss marken kommer järnvägsspåren att ligga kvar under överskådlig framtid. Green Cargo använder spårområdet som uppställningsplats för järnvägsvagnar och Trafikverket har fortfarande rätt till järnvägsspåren.
– Vi för en dialog med Trafikverket kring bangårdsområdets framtid, säger Johan Nilsson utan att kunna säga när rälsen ska tas bort.
Det kan inte heller styrande politiker med kommunstyrelsens ordförande, kommunalrådet Torkild Strandberg (L) i spetsen.
Torkild Strandberg (L) vill få bort uppställningsplatsen med järnvägsvagnar
– Men vår ambition är att det ska bort. Idag ställer man upp ganska sjaskiga järnvägsvagnar på obestämd tid där, anser han.
– Man kan inte ha en uppställningsplats för halvrostiga järnvägsvagnar så nära centrum.
Torkild Strandberg konstaterar att det i nuläget inte finns konkreta planer för markområdet. Köpet är bara ett sätt att få bättre kontroll över Landskronas framtida utvecklingsmöjligheter.
– Rätten att köra järnvägsvagnar finns kvar, men vår position att förhandla om att ta bort området förstärks av att vi blir markägare.
Spåren bakom gamla stationen kommer att ligga kvar under överskådlig framtid men redan nu köper Landskrona stad området av Jernhusen.Bild: Björn Lilja
Planerna kompliceras av att det ligger förorenade jordmassor på fastigheten. Jernhusen ska närmast sanera den del av marken som måste åtgärdas. Och det blir inget tillträde förrän saneringen genomförts och och godkänts av tillsynsmyndighet.
En oberoende marknadsvärdering visar att marken är värd 325 kronor per kvadratmeter om den skulle användas för industriändamål. Men priset prutas till 70 kronor kvadratmetern eftersom staden övertar ansvaret för resterande markföroreningar.
Dessa väntas följa i spåret av att området kommer att användas ett antal år framöver, och därmed blir mer förorenat.
Markköpet ska närmast godkännas av kommunfullmäktige.
Köpet omfattar 57 400 kvadratmeter inom det rödstreckade området. De blåmarkerade ytorna arrenderas redan av Landskrona stad. Karta: Landskrona stad
Gå till toppen