Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Höganäs skapar eget råd för integration

För att kunna jobba effektivt med nyanländas integration ska kommunen skapa ett snabbfotat integrationsråd. I det ska det, enligt kommunens högste politiker, vara en mindre del politik och mer verkstad.

Peter Schölander (M) ska som kommunstyrelsens ordförande ingå i ett integrationsråd.Bild: Anders Malmberg
Efter den stora flyktingströmmen under 2015 har Höganäs liksom alla andra kommuner tagit emot kommunplacerade nyanlända och gör så fortfarande. För att samordna insatserna och lyckas i arbetet med att hjälpa dem in i det svenska samhället vill man bilda ett speciellt integrationsråd.
– Syftet är att titta brett på integrationsfrågan och se hur vi kan bli effektivare. Vi vet att jobb och bostad är den bästa vägen in i samhället, säger kommunstyrelsens ordförande Peter Schölander (M).
Det är tre områden som rådet ska fokusera på: samhällsbyggnad och bostäder, utbildning och sysselsättning och sociala nätverk, möten och fritid.
– Vi vill ha en grupp som kan fatta beslut och se till att saker händer fort. Där det inte blir för mycket politiksnack och diskussioner, utan ganska mycket verkstad, säger Peter Schölander.
Enligt förslaget som passerade kommunstyrelsens arbetsutskott under tisdagen skulle ordförandena i kommunstyrelsen, socialnämnden, utbildningsnämnden och kultur- och fritidsutskottet sitta rådet. Samt flera chefspersoner på förvaltningsnivå.
En sådan informell grupp har sedan mandatperiodens början redan arbetat med frågorna.
– De är de som ofta blir berörda av de här frågorna och vi föreslog att den här gruppen skulle fortsätta, säger Peter Schölander.
Men i arbetsutskottet vände sig socialdemokraterna mot att det då endast blev moderata ordföranden i integrationsrådet.
Lennart Nilsson (S) är oppositionsråd i Höganäs.Bild: Anders Malmberg
Oppositionsrådet Lennart Nilsson (S) föreslog att även de vice ordförandena i nämnderna skulle vara med, men det tyckte inte Peter Schölander var en bra idé.
Han föreslog att kommunstyrelsens presidium, med Ulf Molin (C) och Lennart Nilsson skulle ta plats istället. Och så blev det.
– Vi tyckte egentligen att fler skulle sitta med. Men det var ett halvt steg framåt och vi tog inte strid för det, säger Lennart Nilsson.
– Det var en rimlig invändning från socialdemokraterna. Integrationsfrågan behöver hela det politiska spektret och vi behöver jobba ihop, säger Peter Schölander.
Han menar att integrationsarbetet är viktigt och att kommunen behöver se på det övergripande för hela Höganäs.
– Lyckas vi inte med det så kommer vi få ett gäng människor som sitter i sina egna områden. Som inte jobbar och som kommer att kosta kommunen en massa pengar. Men det värsta är att det kommer att skapa motsättningar i samhället. Så vi måste lösa integrationsfrågorna.
Gå till toppen