Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Nu planeras för renoveringen av kommunhuset

Upprustningen av Perstorps kommunhus väntas bli så omfattande att byggnaden tillfälligt måste tömmas. Det gör att kommunen ser möjligheter till ytterligare förbättringar.

Sedan den 2 januari i år är Perstorps kommun ägare till sitt eget kommunhus genom egna dotterbolaget Perstorps näringslivs AB. Köpet, som kostade 25 miljoner kronor, genomfördes med bakgrund av att byggnaden var - och fortfarande är - i stort behov av underhåll.
Läs också Perstorp kommun köper kommunhuset
Det eftersatta underhållet ut- och invändigt har lett till dålig arbetsmiljö för det sextiotal personer som arbetar i kommunhuset, något man kämpat länge för att komma tillrätta med.
I samband med fastighetsköpet inledde Perstorps näringsliv en utredning för att få reda på hur stor minimikostnaden skulle bli för att återställa kommunhuset till ett fungerande skick. Då avses åtgärder som byte av ventilation, fönster och liknande för att göra byggnaden hållbar i arbetsmiljöhänseende.
En första, grov uppskattning var att kostnaden för ett sådant renoveringsarbete skulle hamna på cirka 25 miljoner kronor. Den exakta summan väntas utredningen redovisa inom kort.
Redan nu står det klart att renoveringsarbetet kommer att bli så omfattande att personalen troligen kommer att behöva flytta på sig tillfälligt. Detta gör det möjligt att även se över andra saker, till exempel hur man skulle kunna förändra byggnaden invändigt för att skapa en modernare arbetsplats.
På sitt senaste möte gav kommunstyrelsen i uppdrag år Perstorps näringsliv att utöver den tidigare utredningen även göra en förundersökning på sådana eventuella ändringar i huset. Den förundersökningen ska redovisas i november.
Vilka dessa förändringar skulle kunna vara, och om de ens blir av, är fortfarande för tidigt att svara på poängterar Perstorps näringslivs vd Henry Roos.
– Vi kommer att se över de fysiska arbetsplatserna och även frågor om trygghet och säkerhet. Vilka förändringar som kan komma ifråga vill jag inte gå in på ännu eftersom vi vill att alla som arbetar här ska få komma med synpunkter, säger han.
Det har även framförts önskemål från kommunen att göra förändringar på kommunhuset som skulle stärka dess funktion i Perstorps centrum.
– Det skulle till exempel kunna vara att flytta om bland de övriga hyresgästerna i huset så att vi får alla butiker utmed samma gata medan ingången till själva kommunhuset hamnar på ett annat ställe. En sådan förändring skulle tydliggöra verksamheterna.
– Innan det sker måste vi förstås ta kontakt med alla som driver verksamhet och höra med dem vad de önskar och vilken hjälp vi kan ge dem, säger Henry Roos.
Gå till toppen