Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Språkutbildning i Klippan anmäls av lärare

Elever på språkintroduktionsprogrammet behandlas nonchalant och får inte den undervisning de behöver, anser en lärare som larmat Skolinspektionen. Verksamhetschefen för gymnasieskolan vill inte kommentera kritiken i detalj.

En lärare på Åbyskolan i Klippan har anmält till Skolinspektionen att eleverna på språkintroduktionsprogrammet inte får den undervisning som de behöver. Programmet är avsett för ungdomar som nyss har kommit till Sverige och fokuserar på svenska språket.
Tanken är att eleverna ska få så goda kunskaper i svenska att de ska kunna gå vidare till något nationellt gymnasieprogram eller till annan utbildning.
Men enligt anmälan till Skolinspektionen har även elever som bott i Sverige i flera år placerats på språkintroduktionsprogrammet. Dessa elever ska också redan ha flera grundskolebetyg med sig i bagaget.
Placeringarna har enligt anmälan försämrat möjligheterna för eleverna att läsa in de ämnen de behövts för att antas till nationella program. Andra introduktionsprogram (IM-program), som ger möjlighet att läsa in fler ämnen, hade gynnat eleverna mer.
På elevernas scheman fanns istället bara svenska. Undervisning i andra ämnen fick eleverna först efter att lärare på skolan reagerat.
Även nyanlända elever har enligt anmälan drabbats av onödiga problem eftersom skolan inte ordentligt har utrett vilka behov eleverna hade. Skolan har inte utgått från Skolverkets kartläggningsmaterial och det ska rent allmänt ha funnits stora brister hos ledningen vad gäller förståelsen för nyanländas lärande och flyktingars situation.
Enligt anmälan finns det anledning att tro att situationen kommer att förvärras till hösten. Då ska nämligen kommunens alla IM-program omorganiseras och språkintroduktionen inordnas under samma paraply som svenska för invandrare-utbildningen (SFI) på komvux.
Att på det sättet placeras bland vuxenstuderande skulle för språkeleverna betyda att de känner sig ännu mer avskärmade från de gymnasieutbildningar de siktar mot, tror anmälaren.
Den nya organisationen är enligt anmälan dessutom olämplig eftersom SFI och och språkintroduktionen olika målsättningar och olika pedagogik.
SFI, till skillnad från språkintroduktionen, lär ut en funktionell svenska för arbetslivet men inte de akademiska begrepp och andra verktyg som krävs för att klara vidare studier. Undervisningen är riktad mot vuxna med mindre stöttning och större egenansvar, vilket inte ger bra förutsättningar för unga.

Verksamhetschefen: ”Utredning får ge svar”

Verksamhetschefen för gymnasieskolan och särskolan i Klippan, Lars Boije, är sparsam med att bemöta den kritik som riktas mot hur språkintroduktionsprogrammet bedrivits.
– Barn- och utbildningsförvaltningen kommer genom vår kvalitetsstrateg att genomföra en utredning som får ge svar på den kritik som riktats mot huvudmannen. Vi vill i detta läge inte förgripa utredningen. Svar på specifika frågor gällande anmälan kan därför först besvaras när utredningen slutförts, säger han.
Kommer man inom vuxenskolan att kunna erbjuda språkintroduktionsprogrammet på ett sätt så att eleverna får både den utbildning och det stöd de behöver?
– Absolut kommer utbildningen att genomföras på ett sätt som gör att eleverna får den utbildning och stöd de behöver, detta gäller både pedagogiskt och lokalmässigt.
Utredningen ovan är ett krav som Skolinspektionen ställt på Klippans kommun till följd av anmälan. Utredningen och vilka åtgärder som vidtas ska redovisas till inspektionen senast den 20 augusti.
Gå till toppen