Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Saxtorpsskogen ett steg närmare naturreservat

Landskrona stad föreslås köpa mer mark i Saxtorpsskogen. Det kan bli en del av ett framtida naturreservat.

Cecilia Leander på Landskrona stad har förberett promenadslingor i Saxtorpsskogen. Arkivbild från 2015.Bild: Emmalisa Pauly
Det är några år sedan det beslutades att utreda ett naturreservat i Saxtorpsskogen, Landskronas enda egentliga skogsområde.
Sedan tidigare äger Landskrona stad omkring 100 hektar mark i skogen, som kan tänkas vara en bas för ett naturreservat. Senast 2013 köptes ytterligare 15 hektar av en privat markägare — för att försäkra sig om att inte skogen röjs.
Nu är ytterligare en markbit på väg att hamna under kommunens kontroll. Det handlar om drygt sju hektar mellan Stora byvägen och Hagensvägen som Landskrona stad föreslås köpa av HSB Landskrona för en miljon kronor. Markbiten gränsar till mark som kommunen redan äger.
– Detta kom upp eftersom HSB anmälde intresse för att sälja marken, säger Marie-Louise Svensson, mark- och exploateringschef på Landskrona stad.
Köpeavtalet är klart, men måste godkännas av kommunfullmäktige innan det går igenom.
Det aktuella markköpet gäller sju hektar skog, mitt mellan E6 och Saxtorps kyrka.
Enligt kommunekolog Therése Ehrnstén finns det ytterligare 100–150 hektar mark som kan tänkas passa i naturreservatet — men hur stort det blir till slut återstår att se.
– I framtiden får man se om kommunen kan köpa in mer mark, om det finns intresserade markägare. Man kan göra avtal med privata markägare också. Men till en början, för att det ska gå så smidigt som möjligt börjar det med kommunens egen mark.
– I den bästa av alla världar hade vi kunnat skydda allt det som är skog idag, säger Therése Ehrnstén.
Inom ett år hoppas hon att ett förslag till naturreservat kan lämnas till politikerna. Förutom en gränsdragning ingår det en skötselplan och föreskrifter för hur skogen får användas.
– Det kan handla om att ta ner granskog och plantera ädellövskog istället, alltså att man för en skötsel som gynnar biologisk mångfald.
”I den bästa av alla världar hade vi kunnat skydda allt det som är skog idag”, säger Therése Ehrnstén, kommunekolog.Bild: Lill Eriksson
Det handlar också om att väga olika rekreationsintressen mot varandra — ridning, mountain bike, fotbollsgolf och svampplockning.
Det kommer att bli ett samråd där allmänheten ska kunna ta upp bland annat dessa frågor.
– Man behöver se till att alla får sin del av skogen, det är viktigt att alla kommer till tals, säger Therése Ehrnstén.
Sedan tidigare finns kommunala naturreservat på Exercisfältet och i Kvärlövs naturområde längs Saxån.
Gå till toppen