Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Kärnkraften lyfts fram som ren – men varken brytning eller lagring är det

Upparbetningsanläggningen Sellafield i Storbritannien. Här har radioaktivt material i perioder hamnat i Irländska sjön.Bild: JOHN GILES
För att undvika fossilbränslen prisas nu åter kärnkraften som den ”rena” framtidsenergin av bland andra Liberalerna, Kristdemokraterna och Moderaterna. Debatten om kärnkraftens många för- och nackdelar fördes i Sverige särskilt på 1970-talet inför den folkomröstning som ägde rum 1980. Den yngre delen av befolkningen kan alltså inte minnas den allsidiga belysningen av kärnkraften som torgfördes då, och som utmynnade i en försiktighetsprincip, med avveckling som mål på sikt.
Nu hävdar förespråkarna att kärnkraft är den ”rena” energin, eftersom den inte bidrar till växthuseffekten, klimathotet.
Då ”glömmer” man kärnkraftsindustrins hela livscykel. Liksom vi i Sverige börjar bli medvetna om de miljöproblem som våra importerade kläder orsakar där de tillverkas, så har vi faktiskt ansvar även för uranets ”livscykel”!
Det gäller brytning, rening, transport, restprodukter, förvaring.
I driften av kärnkraftverken i Sverige har riskerna och utsläppen av radioaktivitet visserligen minimerats. Det är bra. Slutförvaringen av restprodukterna har vi dock inte heller i Sverige löst tillfredsställande, varken för nuet eller för de tusentals år som strålningsprodukterna kräver. SKB (Svensk Kärnbränslehantering AB) larmar redan om radioaktiva rester i emballage, som förvaras i markplan i Sverige!
Uranmalm bryts idag i bland annat Kanada, Australien och Ryssland. Där drabbas främst urbefolkningar av den radioaktivitet och de gifter som frigörs vid brytningen. Uran finns även i svensk berggrund, men ingen vill ha en urangruva på svensk bakgård - av förklarliga skäl.
Uranmalmen transporteras till en upparbetningsanläggning, för vår del Sellafield i västra England. Där förorenas Irländska sjön med radioaktivitet mot Irland till. Processen innebär en anrikning av U235 - den uranisotop som är den aktiva i de svenska kärnkraftverken. Större delen av resten av uranet, U238, är lågaktivt, och blir avfall tillsammans med klyvningsprodukterna, varav många i sin tur är ”strålande”, med olika halveringstider.
Samtidigt bildas i denna process även plutonium, ett mycket högaktivt ämne, som finns i mycket små mängder i naturen. Detta är mycket begärligt för kärnvapenmakterna, liksom för terrorrörelser. Vissa kärnkraftverk i världen har egentligen byggts med det huvudsakliga syftet att utvinna plutonium till kärnvapen.
Kärnkraft har alltså en helt annan dimension än andra energislag, liksom kärnvapen har en helt annan dimension än andra vapen - glöm aldrig Hiroshima!
Fossila bränslen eller kärnkraft – pest eller kolera?
Det finns alternativ - låt oss satsa på att vidareutveckla sol, vind och vatten!

Florence Mattsson

Biolog
Gå till toppen