Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Anders Åkesson: ”Klimatarbete, innovationer och Öresundsbornas välfärd.”

Öresundsbron.Bild: Johan Nilsson/TT
Det är närmare två decennier med Öresundsbron och sundsintegrationen har inte riktigt tagit den fart många önskade. Samarbetet Greater Copenhagen, som inleddes 2016, har till mål att öka tillväxten och arbetstillfällena, så att regionen står stark och lockar investeringar och kvalificerad arbetskraft i konkurrens med metropoler som Stockholm, Berlin och Amsterdam.
Målet är inte fel, men Greater Copenhagen måste uppdatera vägen och kartan dit.
Samma år som Greater Copenhagen sjösattes trädde det globala klimatavtalet från Paris i kraft och året innan antog FN:s alla medlemsstater 17 globala mål för hållbar utveckling – Agenda 2030. Målet med dessa initiativ är att tillsammans uppnå en socialt, miljömässigt och ekonomiskt hållbar utveckling, globalt såväl som lokalt.
Hittills har de avgörande stegen mot en hållbar framtid saknats i Öresundssamarbetet. I slutet av april meddelade dock Region Skånes styrelseordförande Carl Johan Sonesson (M) och Sophie Hæstorp Andersen (S), ordförande i Region Hovedstaden, att de avsåg fördjupa och utvidga samarbetet inom sjukvården. Region Hovedstaden är den största av de danska regionerna och omfattar bland annat Köpenhamn.
Sonesson och Hæstorp Andersen avser att förbättra möjligheterna för svenskar och danskar att söka vård i det andra landet. Som ett första steg stärks samarbetet kring vården av cancersjuka barn och möjligheterna att samverka kring ambulanshelikoptrar i Bornholmsområdet.
Den sociala dimensionen är helt nödvändig för Öresundsintegrationen och ett ökat samarbete kring patientsäker vård är ett välkommet initiativ, men det räcker inte hela vägen.
I verksamhetsplanen för Greater Copenhagen för 2018–2019 pekas tre signaturprojekt ut. Det är stärkt life science-fokus, en digital agenda och en gränslös kollektivtrafik med en integrerad arbetsmarknad i fokus. Det är tre bra projekt, men de får stå ensamma utan en övergripande strategi hur Greater Copenhagen ska nå målen i Parisavtalet eller Agenda 2030.
I EU-valet gick flera gröna och liberala krafter fram i Europa och dessa har förstått betydelsen av ett mer gränsöverskridande samarbete för att möta just de mål som finns i Agenda 2030. För att kunna konkurrera om investeringar och arbetstillfällen med dessa krafter i Europa krävs att Öresundssamarbetet inkluderar också mål som har med välfärd, jämlikhet, jämställdhet och hållbar utveckling att göra.
Sonessons och Hæstorp Andersens initiativ med barnsjukvården är ett steg i rätt riktning, men de stora möjligheterna återstår att förverkliga.
Gränshinder ska brytas ner, företagandet ska stödjas och tågtrafiken över Sundet ska gynnas.
Men det måste ske tillsammans med ett fokus på klimatarbete, innovationer och Öresundsbornas välfärd och mänskliga rättigheter. Såväl den svenska regeringen, som bygger sin politik på 73-punktsöverenskommelsen, som en kommande dansk regering kan behöva tydlig vägledning i vad en hållbar utveckling innebär för Öresundsregionen.
Här har Greater Copenhagen en viktig roll att fylla – om man vågar låta tillväxten bli hållbar på riktigt och sluta klimatdopa regionen genom att medverka till Kastrups utbyggnad och i planerna för fler filer på motorvägarna bägge sidor Sundet. Greater Copenhagen kan bli en verklig motor i den gröna omställning som så välbehövs i Europa.
Anders Åkesson (MP)
konsult, tidigare regionråd Region Skåne
Gå till toppen