Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Avgifter inom omsorgen i Klippan utreds på nytt

För krångligt och på sina håll för dyrt för brukarna. Så ser pensionärsföreningarna på det nya förslaget till avgiftssystem inom äldrevård och omsorg. Nu ska avgifterna ses över på nytt efter att det blev backning i kommunstyrelsen.

Enligt förslaget som nu skickats tillbaka ska hemsjukvården kosta 261 kronor per besök. Idag kostar den 240 kronor per månad.Bild: Moa Dahlin
Det handlar om avgifter för bland annat hemtjänst, hemsjukvård, matleveranser och trygghetslarm, däremot inte insatser enligt LSS.
Avgiftssystemet inom socialförvaltningen gjordes om 2016. Men systemet har ansetts svårt att arbeta med för personalen och krångligt för brukarna.
Därför togs under förra året fram ett nytt förslag, som nu behandlas politiskt. I kommunstyrelsen blev det återremiss – bland annat på grund av att politikerna vill ha en mer lättbegriplig framställning.
Dessutom efterlyses mer fakta om antal berörda och vilka effekter förändringarna får.
Förvaltningsjuristen Anna Fritzheimer säger att det är svårt att ge en bild av vad de nya avgiftsförslagen innebär för alla som berörs.
– Vi kan inte visa på generella beräkningar att så här kommer det att slå för alla våra brukare. Det är pedagogiskt krångligt att beskriva. Vi har de som inte betalar någon avgift alls och andra som har helt andra inkomster.
Äldre och andra som betalar för olika tjänster har rätt att ha en viss summa kvar när hyran och alla avgifter är betalda, det så kallade förbehållsbeloppet.Bild: Martina Holmberg / TT
Pensionärsföreningarna PRO, SKPF och SPF är i sitt yttrande kritiska bland annat mot att hemsjukvården blir dyrare. Enligt det nu aktuella förslaget ska det framöver kosta 261 kronor per besök istället för 240 kronor i månaden. Att många som betalar för detta också har hemtjänst och kommer upp i maxbeloppet, anser man inte motiverar höjningen.
– Det tycker vi lät väldigt drastiskt. För den som bara har hemsjukvård blir det däremot en kännbar höjning, säger Stig Ålund, ordförande i PRO Klippan.
Föreningarna reagerar också mot att avgifter för måltider motiveras med hur mycket kostenheten debiterar socialförvaltningen.
– Kostenheten är ju en förvaltningsenhet. Vi tycker det är fel att man överlämnar rätten att bestämma priset på maten till en förvaltningsenhet. Det måste vara ett politiskt beslut i grunden, säger Stig Ålund.
Det resonemanget förklaras från förvaltningen med att självkostnadsprincipen lyfts fram.
– Kosten har subventionerats till brukarna mot den kostnad som socialförvaltningen har. Det är också för att väcka frågan om socialförvaltningen ska stå för den kostnaden och hur skattemedlen ska användas, säger Anna Fritzheimer.
Gå till toppen