Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Vägsprickor på Kristian II:s väg undersöktes på nytt

En sista markundersökning av skadorna på Kristian II:s väg är gjord. Nu återstår det att komma med ett förslag på hur vägen ska lagas.

Undersökningarna av den spruckna vägbanan på Kristian II:s väg ska nu vara klara.Bild: Ann Sahlén-Thelandersson
Nu ska provtagningarna vid den delvis avspärrade Kristian II:s väg vara klara. Problem med vägsprickor på en sträcka mellan Stadshuset och Landshövdingevägen gjorde att kommunen misstänkte att slänten under vägen inte var stabil.
Konsultbolaget WSP samhällsbyggnad fick i uppdrag att göra en geoteknisk undersökning av området.
Bolaget har gjort provborrningar i både Kristian II:s väg och i gång- och cykelvägen nedanför slänten och nära ån. I måndags var WSP på plats på nytt för att undersöka även den översta delen av vägbanken.
Enligt Helena Persson, gatuingenjör på Ängelholms kommun, så handlar det om en Hejarsondering, en metod för att undersöka friktionsjord, grovkornig jord som man tror att den översta delen består av.
Den tidigare undersökningen handlade om vilka egenskaper som leran under friktionsjorden har. Med måndagens undersökning som komplettering hoppas kommunen nu få en bättre helhetsbild av jordprofilen i den branta slänten ner mot ån och vilken egenskap de olika lagren har.
Det som återstår nu är göra stabiliseringsberäkningar för att komma fram till de förbättringsåtgärder som kan bli bäst för att göra vägen stabil.
Gå till toppen