Vi har förtydligat vår personuppgiftspolicy. Vill du veta mer om hur vi hanterar personuppgifter och cookies - läs mer här.

Läsartext: Landet litet som Bornholm har ett försvar vi bara kan drömma om

Det skall kosta för mycket att ge sig på Singapore – på samma sätt som vårt eget totalförsvar tidigare dimensionerades utifrån kravet att verka krigsavhållande. Det skriver Johan von Horn. Bilden visar det 155 mm artillerisystem som Singapores armé är utrustad med.Bild: WONG MAYE-E
”Sveriges försvar måste bli så starkt att vi kan värna vårt sätt att leva” skriver Bo Karlberg i en kommentar (21/5) till mitt tidigare inlägg (16/5). Det kan tyckas vara en självklarhet att det är vad vi skall kräva av vårt försvar. Sanningen är dock att bakgrunden till vårt en gång starka och väl utrustade totalförsvar är bortglömd, såväl av de flesta politiker som av många av oss medborgare.
Nationens existentiella försäkringspremie betraktas alltför ofta som en onödig lyx som man kan dra in på. Göran Perssons uttalande ”Den sista miljarden som krävs för att få ihop statsbudgeten kan man alltid ta från försvaret” illustrerar väl den politiska kortsyntheten i frågor rörande nationens säkerhet och långsiktiga överlevnad. Hans efterträdare som den nationella försvarsförmågans dödgrävare, Fredrik Reinfeldt, verkade i samma anda med sin uppfattning om att statsministerns allra yttersta säkerhetspolitiska verktyg bara var ett ”särintresse”.
Så har det inte alltid varit och vårt dåvarande totalförsvar med långsiktiga satsningar på militär förmåga och styrka, nationell uthållighet avseende befolkningens försörjning och överlevnad har tidigare stått som modell för andra länder.
Ett av dessa länder är Singapore där jag arbetade och bodde i flera år och genom singaporianska vänner fick en inblick i en nation som verkligen tog sin långsiktiga överlevnad och säkerhetspolitiska belägenhet på fullaste allvar.
Singapores befolkning är i huvudsak kinesisk. I de muslimskt dominerade grannländerna Malaysia och Indonesien har kineserna förtryckts och flera gånger mördats i våldsamma oroligheter. Singapore har därför strävat att utveckla goda relationer med båda länderna men det latenta hotet och historiska erfarenheter av en mycket grym japansk ockupation 1942 – 1945 har övertygat Singapores ledare - och befolkning om värdet av att själva alltid kunna bestämma över sin samhällsutveckling – och de krav detta ställer på förmågan att under alla omständigheter kunna värna självständighet och oberoende.
Denna lilla önation stor som Bornholm och med en befolkning på strax över 5 miljoner har ett totalförsvar som vi svenskar bara kan drömma om. Den övergripande strategiska målsättningen innebär att krigshandlingar inte skall drabba den lilla nationens eget territorium och befolkning. Ett angrepp skall omedelbart kunna slås tillbaka – och om så krävs skall kraftfulla motanfall drabba angriparens eget territorium. Försvaret skall genom sin avskräckande förmåga vara krigsavhållande.
Det skall kosta för mycket att ge sig på Singapore – på samma sätt som vårt eget totalförsvar tidigare dimensionerades utifrån kravet att verka krigsavhållande.
Singapores försvar bygger på 24 månaders allmän värnplikt med regelbundna repetitionsövningar intill 40 års ålder enligt dåvarande svenska VU-60 systemet. Officerare och reservofficerare betraktas som något av en elit i samhället och de får betalt därefter. Den som inte klarar att leva upp till de högt ställda kraven avseende begåvning, ledarskap och förmågan att föregå med gott exempel klarar inte den tuffa utbildningen. Konkurrensen är hård och fostrande men systemet vinnlägger sig om att fostra en mycket god anda i de enskilda förbanden.
Stående styrkor inklusive inneliggande värnpliktskull omfattar närmare 80 000 personer och mobiliseringsbara reserver ytterligare ca 900 000. Armén omfattar 12 mekaniserade infanteribrigader, 3 pansarbrigader samt 7 lokalförsvarsbrigader – att jämföra med Sveriges nuvarande 1-2 icke fullt bemannade och utrustade ”brigader” för en yta som är ca 600 gånger större.
En brigad omfattar ca 5 000 man inklusive logistik och artillerienheter. Dessutom finns det ett antal lätta skyttebataljoner som skall kunna lufttransporteras samt mycket välutbildade specialförband.
Singapores stridskrafter är bland de bäst utrustade och övade i hela Asien. Samarbete med USA, Australien, Frankrike och Thailand ger möjligheter att öva till lands och i luften utan att inkräkta på grannländerna.
Där Sverige har 120 stridvagnar Leopard II har Singapore 230 och de har 1 300 bandgående stridsfordon där vi har 350. Deras brigader understöds av 190 tunga (155 mm) artilleripjäser, vi nöjer oss med 24 för hela Sverige. Deras flygvapen har över 110 moderna stridsflygplan, vi har 60.
Singapore har 3 gånger fler Hercules transportplan och mer än dubbelt så många medeltunga helikoptrar – förutom 30 stora CH-47 Chinook som vi helt saknar.
Singapores 6 fregatter är högmoderna samt utrustade med luftvärnsrobotar med prestanda motsvarande vårt kommande Patriotsystem. Det är den typ av fartyg som idag saknas i svenska flottan men som hade behövts på västkusten för skydd av vår importsjöfart. Deras 6 korvetter har också högmodernt luftvärnsrobotsystem – en förmåga man av kostnadsskäl strök för Sveriges Visby korvetter. Singapores 6 ubåtar är av de tidigare svenska Sjöormen och Västergötland klasserna – de ansågs ju inte behövas i det dåvarande svenska försvaret.
Besökare i Singapore kanske ibland noterar att det är påfallande många män i åldern 30-40 år som joggar runt stadens parker. Den som i samband med en repetitionsövning inte klarar löptester på 5 och 10 kilometer samt styrkeprov kan bli inkallad till 30 dagars extra repövning per år avseende fysisk träning. Detta är inte bara av beredskapsskäl – det anses bra för folkhälsan.
Förutom ett mycket starkt och välorganiserat militärt försvar har Singapores civilförsvar ett antal räddnings- och röjningsbataljoner som är specialutbildade – och utrustade – för kvalificerad räddningsverksamhet i en modern storstadsmiljö. De kan även verka i kontaminerad sådan miljö.
Bataljonerna har egna kvalificerade sjukvårdsresurser.
Singapore är ett exempel på en nation där statsledningen fullt ut tar sitt ansvar avseende en långsiktig och mot omvärldsutvecklingen väl avvägd säkerhetspolitik.

Johan von Horn

Vejbystrand
Gå till toppen