Annons

Annons

Annons

opinionSlöjförbudet

Aktuella frågor
”Ett slöjförbud försvårar livet för tusentals muslimska flickor i hedersförtryckande hem.”

Förslaget om slöjförbud står i motsättning till Moderaternas ideologiska kompass.

Det skriver Jakob Norrhall, Liberala ungdomsförbundet.

Detta är ett debattinlägg.Skribenterna svarar för åsikterna.

Demonstration mot slöjförbud. Staten ska tjäna folket och försvara dess rättigheter – inte tjäna på folket och riva av det dess rättigheter, skriver Jakob Norrhall, Liberala ungdomsförbundet.

Bild: Leif R Jansson / TT

Annons

Onsdagen den 29 maj röstade Moderaterna tillsammans med Sverigedemokraterna i Staffanstorp för slöjförbud för barn i förskolan upp till årskurs sex. Syftet är att motverka hedersförtryck.

Ett slöjförbud försvårar livet för tusentals muslimska flickor i hedersförtryckande hem. Förslaget är populistiskt och slår hårdare mot de hedersförtryckta än hedersförtryckarna. Det kan bli så att de slöjbärande flickornas föräldrar tvingar dem att stanna hemma från skolan.

Ett slöjförbud är dessutom ett hot mot den svenska demokratin. Religionsfriheten är reglerad i regeringsformen som är en del av landets grundlag. Den bärande tanken är att alla människor ska ha rätt att uttrycka sin religion – vare sig de är hemma, i en moské, kyrka eller i ett klassrum. Att unga flickor ska ryckas av sina religiösa symboler är en inskränkning för dem som självmant tar på sig en slöja varje morgon.

Annons

Annons

Förslaget är dessutom inte genomförbart juridiskt. Skolverket kommenterade redan 2012 ett sådant förslag och ansåg det ogenomförbart eftersom det strider mot oinskränkbara rättigheter som slås fast i svensk lag, förutom religionsfrihet också diskrimineringslagstiftningen. Nu bedömer Skolverket att Moderaternas förslag om slöjförbud strider mot både regeringsformen och Europakonventionen. Vilhelm Persson, docent vid juridiska institutionen vid Lunds universitet, ”har väldigt svårt att tro att de får gehör för ett förbud”.

Om syftet med förslaget inte uppnås eller om det inte kan bli verklighet av juridiska skäl återstår frågan: Varför lägger Moderaterna fram förslaget? Svaret är, likt många andra konservativa och nationalistiska förslag, att partiet genom enkla och slagkraftiga – visserligen ogenomförbara – förslag på komplexa problem vill skapa en rädsla för en utsatt grupp i samhället. Taktiken är inte ny och har historiskt sett skett gentemot olika religiösa grupper.

Christian Sonesson (M), kommunstyrelseordförande i Staffanstorp, verkar inte veta om förslaget skulle ge någon effekt. I en intervju med SVT förklarade han att han inte känner till om det finns något barn med slöja i Staffanstorps grundskolor, något som tyder på att förslaget bara utgör ytterligare steg i konservatismens dunkla retorik på bekostnad utav dem som redan är utsatta i dagens samhälle.

Annons

Staten ska inte moralisera eller diktera hur människor väljer att klä sig. Sonesson är medlem i Moderaterna, ett parti som har starka liberala drag. Förslaget om slöjförbud står i motsättning till Moderaternas ideologiska kompass – eftersom man inte kan påstå sig stå upp för individens okränkbara fri- och rättigheter om man i nästa sekund vill riva av dem deras klädsel och öka statens makt på individernas bekostnad.

Staten ska tjäna folket och försvara dess rättigheter – inte tjäna på folket och riva av det dess rättigheter. På samma sätt som förtryckarstaten Iran tvingar kvinnor att bära slöja vill Moderaterna och Sverigedemokraterna bestämma vad muslimska kvinnor i Sverige får och inte får ha på sig. Det är ovärdigt en liberal demokrati.

Jakob Norrhall

Jakob Norrhall är medlem i Luf och före detta ordförande för Luf Storgöteborg.

Annons

Annons

Nästa artikel under annonsen

Till toppen av sidan